Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hírek

MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS HEJŐBÁBÁN
2018. március 14. /KÉPEK
Hejőbába Község Önkormányzatának szervezésében az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére 2018. március 14-én 15 órakor a község Művelődési Házában ünnepi megemlékezést tartottak.
A meghívott vendégeket és az ünneplőket Kovács István alpolgármester köszöntötte.
 • Tállai András országgyűlési képviselőt.
 • Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal vezetőjét:
  dr. Ispán Csillát.
 • Klébeszberg Intézmény Fenntartó Központ Mezőkövesdi Tankerület Igazgatóját: Bozsikné Vig Marianna asszonyt.
 • Általános Iskolánk nyugalmazott igazgatóját: Szendi Adolf urat, Hejőbába Község díszpolgárát.
 • Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Szervezeti Egységvezetőjét :
  Furák Róbert urat.
 • Victorné Kardos Erika református lelkész asszonyt.
 • Farkas László urat a Hejőbábai Roma Nemzetiség Önkormányzat elnökét.
 • Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatóasszonyát Bakosné Árvai Tündét.
 • Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha Intézményvezetőjét: Kóródiné Iván Évát.
 • A civil szervezetek, alapítványok, egyesületek,jelenlévő vezetőit,tagjait.
 • A római katolikus és református egyházak képviseletében megjelent egyház-
  testületi tagokat, a híveket.
Köszöntötte a képviselő társakat, a sajtó képviselőit és valamennyi jelenlévő ünneplőt.

Ünnepi beszédet mondott: Tállai András országgyűlési képviselő.
Az alkalomhoz illő, nemzeti színű eszközöket használó mutatványokkal nagyon színvonalas ünnepi műsorösszeállítást mutattak be a Hejőbábai Mesevár Óvoda nagycsoportos óvodásai, majd a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói.
Kovács István alpolgármester megköszönte az óvodások és az iskolások műsorát: a felkészítő óvónőknek: Károlyi Ibolya és Tóthné Marada Csilla munkáját. A felkészítő pedagógusoknak iskolásaink felkészítését Takácsné Surjánszki Blankának és Lakatos Enikőnek. Megköszönte az igényes színpadi díszlet elkészítését az önkormányzati hivatal dolgozóinak, az óvoda- nevelőtestületének.

Hejőbába Község Önkormányzata a NEMZETI ÜNNEPEN Juhász Barnabás polgármester úrnak posztumus „Hejőbába Díszpolgára” címet adományozott. A posztumusz díszpolgári címet Juhász Barnabás özvegyének: Juhászné Váradi Ilonának Kovács István alpolgármester, Dr Karsza István jegyző és Tállai András országgyűlési képviselő adta át.
Az ünnepi program zárásaként a Művelődési Ház előtti emlékműnél koszorúkat helyeztek el:
 • Hejőbába Községi Önkormányzat nevében:
  Tállai András országgyűlési képviselő úr
  Kovács István alpolgármester úr
  dr. Karsza István jegyző úr
  Kalóczkai István FIDESZ-KDNP helyi szervezet elnöke, képviselő úr
 • A Hejőbábai Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében:
  Farkas László elnök és Horváth Elek önkormányzati képviselő.
 • FIDESZ-KDNP Polgári szövetség Helyi Szervezete nevében
  Nagy Angéla és Varga Artúrné tagok.
 • Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola Képviseletében
  Bozsikné Vígh Marianna tankerületi igazgató, Bakosné Árvai
  Tünde
  iskolaigazgató és Farkasné Tóth Ildikó igazgató-helyettes.
 • Hejőbábai Mesevár Óvoda nevében:
  Kóródiné Iván Éva óvodavezető és Tóthné Marada Csilla
  óvodavezető-helyettes.
 • Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthona
  nevében
  : Furák Róbert szervezeti- egység-vezető és
  Egri Pálné vezető ápoló.
 • Hejőbábai római katolikus egyházközség nevében: Polonkai Jánosné és Plósz Jánosné egyháztestületitagok.
 • Hejőbábai református egyházközség nevében:
  Victorné Kardos Erika lelkész asszony és Egri Pál presbiter.
 • Hejőbábai Nyugdíjas Őszirózsa Egyesület nevében: Baráth Józsefné elnök és Lipták Géza egyesületi tag.
 • Hejőmenti Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány nevében:
  Károlyi Ibolya és Tóth Botond.
 • Hejőbábai Polgárőr Egyesület nevében:
  Kazai József elnök és Kazai Józsefné egyesületi tag.

A koszorúzást követően a település lakói virágot helyeztek el az emlékmű talapzatánál.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként Kovács István alpolgármester úr záróbeszédében megköszönte a megemlékezőknek,hogy együtt ünnepelhettek. Tóth Erzsébet levezető bezárta az ünnepséget.


MEGHÍVÓ
2018. március 09.
Önkormányzatunk nevében
tisztelettel meghívom településünk lakosságát
2018. március 14-én 15.00 órára
a Művelődési Házba, az
1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
170. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre.

A megemlékezés programja:
Március 14. 15.00 Megnyitó a Művelődési Házban
Ünnepi beszédet mond: Tállai András
országgyűlési képviselő
Ünnepi műsor: Közreműködnek
a Hejőbábai Mesevár Óvoda nagycsoportosai
és a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói
„Hejőbába Díszpolgára” cím adományozása
Koszorúzás a Művelődési Ház előtti emlékműnél
Szeretettel hívjuk és várjuk, hogy közösen hajtsunk fejet történelmünk hősei előtt.

Hejőbába, 2018. március 6.

Kovács István
alpolgármester


HIRDETMÉNY!*pdf
2018. március 09.

Időközi polgármester választás
2018. április 08.
Hejőbába településen az időközi polgármester választás
2018. április 8-án (vasárnap) lesz.
HVI KÖZLEMÉNY»
HVB HATÁROZAT
1-2018.(I.17.) Határozat
Birinyi János polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Dudás Ferenc polgármsterjelölt nyilvántartásba vétele
Kása Márton polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Kovács István polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Kovács Katalin polgármesterjeölt nyilvántartásba vétele
Miklósi Ádám polgármesterjeölt nyilvántartásba vétele
Tóth László polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
Rácz Tamás polgármesterjelölt nyilvántartásba vételének elutasítása
Polgármesterjelöltek szavazólapon történő szereplés sorrendjének megállapítása
 

NŐNAPI KÖSZÖNTŐK
2018. február 27.
A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!

MEGHÍVÓ
2018. február 27.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 28-án, szerdán 17.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Meghívó letölthető*pdf Előterjesztések *zip


Tudnivalók a NAV Mentor Programjában való részvételről Letölthető*pdf
2018. február 26.
Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) új szolgáltatása a Mentor Program, amelyben az induló egyéni vállalkozóknak, a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezeteknek, az ügyvédi irodáknak, valamint az ügyvivő irodáknak is segítséget nyújtunk abban, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot.
Igény esetén a programban személyre szabott tájékoztatással is ellátjuk a vállalkozásukat elkezdő ügyfeleket, melyben a részvétel önkéntes, kizárólag regisztrációhoz kötött és hat hónapig tart. A mentorálás keretében a kezdő vállalkozásoknak szervezett fórumokat is tartunk, amelyen a részvétel szintén önkéntes és ingyenes.
A regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV portálon keresztül, a Mentor Program főmenüben van lehetőség, a „Regisztrálok” szóra kattintva.
A NAV hivatalos honlapján, a www.nav.gov.hu Információs füzetek menüpont alatt tájékozódhatnak Ügyfeleink a bejelentkezésről szóló 1. számú információs füzetből, az adóügyek elektronikus intézéséhez és az állandó meghatalmazás bejelentésére vonatkozó 32. számú információs füzetből, az egyes adózói körök részére biztosított fizetési lehetőségekről és fizetési módok alkalmazásáról, az adófizetésről a 35. számú információs füzetből, a fizetési kedvezményekről a 30. számú információs füzetből, és a köztartozás-mentesség alátámasztására az úgynevezett nullás igazolás igénylése helyett a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációról a 37. számú információs füzetből.
A programra történő regisztrációra, a hivatallal való kapcsolatfelvételre lehetőség van telefonon
- a NAV Infóvonalán a 1819-es, belföldről ingyenesen hívható telefonszámon
- a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében [amely külön regisztrációs eljárást követően, ügyfélazonosító számmal használható] a 06 80/20-21-22-es belföldről ingyenesen hívható telefonszámon, személyesen
- a NAV ügyfélszolgálatain, számos kormányablakban, írásban
- e-mailben, mely a http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat linken keresztül küldhető, a témakör választásánál jelölhető, hogy kezdő vállalkozás,
- postai levélben, amelyhez levelezési cím a NAV honlapon található

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

MEGHÍVÓ
2018. február 12.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 14-én, szerdán 17.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Meghívó letölthető*pdf


HVI KÖZLEMÉNY
2018. február 12.

HVI KÖZLEMÉNY Letölthető*pdf


HVB HATÁROZAT
2018. január 15.


HEJŐBÁBA KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 1/2018.(I.17.)HATÁROZATA
Hejőbába településen az időközi polgármester választás 2018. április 8-án (vasárnap) lesz.
Letölthető*pdf


MEGHÍVÓ
2018. január 15.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. január 17-én, szerdán 17.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Meghívó letölthető*pdf Előterjesztések


GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal és megrendelüléssel
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy

Juhász Barnabás
Hejőbába polgármestere 2017. december 27-én
64 éves korában váratlanul elhunyt.


Temetése
2017. december 30-án szombaton 14 órakor
lesz a
hejőbábai temetőben. Előtte 13.00 órától gyászmise lesz a
Hejőbábai katolikus templomban.

A polgármestert Hejőbába Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
saját halottjának tekinti.

Emléke örökké szívünkben él!
Gyászoló család
Hejőbába Község Önkormányzata
KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2017.
A képre kattintva az üdvözlet nagyobban is olvasható!

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
2017. december 16.


Képgaléria

2017. december 16-án délután ünnepélyes keretek között gyújtották meg az Adventi gyertyát Hejőbábán.
Az ünnepi rendezvény a község Művelődési Házában ünnepi műsorral kezdődött. Elsőként Juhász Barnabás polgármester úr köszöntötte a vendégeket és megnyitotta a gyertyagyújtás ünnepi rendezvényét!
A köszöntő után Tóth Botond szavalt.
A helyi óvodások nagy szeretettel készültek az ünnepi eseményre: Betlehemi csillag című produkciójukkal köszöntötték az ünnepet.
Felkészítőjük: Tóthné Marada Csilla és Károlyi Ibolya óvónők.
A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola első osztályos tanulói mutatták be műsorukat.
Felkészítőjük: Juhászné Váradi Ilona tanítónő, Torma Kazai Györgyi napközis tanítónő és Farkasné Fülöp Erzsébet pedagógiai asszisztens.
Az iskolások is nagy izgalommal és szeretettel készültek, hogy örömet szerezzenek az ünneplőknek.
Nemesbikk Nőszövetségének tagjait rendszeres vendégei a hejőbábai Adventi gyertyagyújtásoknak, így az idén is léleksímogató dallamaikkal szórakoztatták az ünneplőket.
Vetítés keretében mutatták be a születés történetét, Karácsonyi üzenet címmel.
A gyertyagyújtás ünnepi műsorát Gyurcsik Petra egy szavalattal folytatta, majd Victorné Kardos Erika lelkésznő, Adventi gondolataival köszöntötte az ünnepet, melyet követően a Református Egyház tagjai énekeltek.
Szűcs Zsolt a Római Katolikus Egyház plébánosa ünnepi gondolataival segítette a felkészülést a Megváltó születésére, majd a Római Katolikus Egyház képviseletében megjelentek énekeltek.
Községünk Adventi gyertyáit:

 • Juhász Barnabás polgármester,
 • Victorné Kardos Erika lelkésznő,
 • Szűcs Zsolt plébános gyújtotta meg.

A gyertyagyújtás ünnepségén a napokban 10 éves születésnapjukat ünneplő Hejőbábai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület énekkara énekelt, majd a Hejőbábán nem rég alakult Fagyöngy énekkar mutatkozott be.
A gyertyagyújtás ünnepségének végén Juhász Barnabás polgármester úr záró gondolatait fogalmazta meg.
Sok- sok ember hosszú ideje dolgozott azon, hogy ez az egy óra az ünneplők számára a lehető legünnepélyesebb, legmeghittebb legyen. Köszönet valamennyi közreműködőnek. Mindekinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánt.


10 éves a Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete /KÉPEK
2017 december 15.

Tizedik születésnapját ünnepelte 2017. december 15-én este Hejőbábán a helyi Művelődési Házban, a tíz évvel ezelőtt 2017. december 13-án 43 fővel alakult Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete.
A jubileumi ünnepségen Baráth Józsefné az egyesület elnöke köszöntötte a meghívott és megjelent vendégeket:

 • Juhász Barnabás polgármestert és feleségét,
 • Dr. Karsza István jegyző urat,
 • Kovács István alpolgármestert,
 • Kóródiné Iván Éva óvodavezetőt,
 • Tóthné Marada Csilla óvodavezető helyettest,
 • Károlyi Ibolya óvónőt,
 • Bakosné Árvai Tünde iskolaigazgatót,
 • Farkasné Tóth Ildikó iskolaigazgató-helyettest,
 • Orosz János körzeti orvost,
 • Viktorné Kardos Erika református lelkészt,

és az egyesület megjelent tagjait. Az elnök asszony bemutatta röviden az elmúlt 10 év történéseit, ismertette az elért eredményeket. Köszönetet mondott a 10 éves munkájáért: Polonkai Jánosné gazdasági vezetőnek, Sallai Józsefné krónikásuknak, Egri Pál asztalosuknak, Labanc Sándor, Lipták Géza, valamint Németh Emilné szakácsoknak és az egyesület valamennyi tagjának.

A rendezvényen megemlékeztek a már elhunyt klubtagokról is,akik emlékére egy-egy mécsest gyújtottak.

Juhász Barnabás polgármester köszöntötte a 10 éves egyesületet. Elmondta, hogy Tállai András országgyűlési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de átadta a képviselő úr ajándékát, egy csodálatos virágcsokrot és egy ajándékkosarat. A polgármester úr köszöntője részletesebben itt olvasható:pdf*

A köszöntők után felszolgálták az ünnepi vacsorát, majd az önkormányzat szülinapi tortáját. A vacsora után a rendezvény vidám baráti beszélgetéssel, az elmúlt 10 évre történő emlékezéssel, és vidám zeneszó mellett zenés-táncos mulatsággal zárult.


MEGHÍVÓ
2017. december 13.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-án, szerdán 17.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme.
Meghívó letölthető pdf*


TÁJÉKOZTATÓ A KARÁCSONYI JUTTATÁSOKRÓL!PDF*
2017. december 09.
LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ
Tisztelt Hejőbábai Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy önkormányzatunk képviselő testülete a 2017. november 22-i ülésén hozott határozata alapján az alábbi karácsonyi juttatásokat kapják a községünkben állandó lakcímmel rendelkezők, összesen 5 millió Ft értékben. További részletek letölthetők pdf* »


ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: 2017.12.16.-án 15 órakor
2017. december 09.
A képre kattintva a meghívó nagyobban is olvasható!

 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2018 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.