Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hírek

MEGHÍVÓ!
2019 június 14.

A képekre kattintva azok nagyobban is letölthetők!

MEGHÍVÓ
2019. június 13.

MEGHÍVÓ
a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 számú,
„A helyi identitás és kohézió erősítése Hejőszalontán és környékén”
című pályázat keretében

2019. június 19-én 17.00 órától

Közösségi beszélgetést szervezünk a Művelődési Házban,
melynek címe: 3593 Hejőbába, Fő utca 41.

TÉMA: A közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és az előző közösségi beszélgetések alkalmával felvetődött közösségi problémák megoldására való törekvés.


EP Választási Eredmény Hejőbábán
2019. június 03.

EP választási eredmény Hejőbábán.
További részletek letölthetők *pdf


KATASZTRÓFAVÉDELMI GYERMEKNAP!
2019. május 15.

Katasztrófavédelmi Gyermeknap 2019. május 25-én a Tiszaújvári Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.
További részletek letölthetők *pdf


Meghívó testületi ülésre Letölthető *pdf
2019. május 24.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 29-én szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart
, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat:

1. Javaslat a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
2. Javaslat a 2019. évi költségvetési rendelet módosításról szóló rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
3. Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat tevékenységéről
Előadó: háziorvos
4. Beszámoló a Védőnői Szolgálat tevékenységéről
Előadó: védőnő
5. Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előadó: családsegítő
6. Tájékoztatás a Dél-borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthona munkájáról
Előadó: intézményegység-vezető
7. Beszámoló a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: jegyző
8. Javaslat a PEÜB 2019. I. félévi vizsgálati jelentésének megtárgyalására
Előadó: bizottság elnök
9. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
- Nagy Istvánné védőnő
- Bélteczkiné Naszrai Marianna családgondozó
- Furák Róbert intézményegység-vezető
- Labanc Renáta pénzügyi munkatárs
Hejőbába, 2019. május 24.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ!
2019. május 20..

Tisztelt Hejőbábai Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2019. május 13. napi 80. számában megjelent a "Falusi CSOK" szabályairól szóló 109/2019. (V.13.) Korm.rendelet. A rendelet szövege az alábbi linken elérhető:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php…
A rendelet melléklete kedvezményezett településként tartalmazza Hejőbábát is.
A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatban az interneten az alábbi linken is találhat további információkat:
https://hitelnet.hu/csok-otthonteremtesi-kedve…/falusi-csok/
illetve a folyósító pénzintézeteknél.

Tisztelettel: Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


Szavazás
Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig személyesen lehet.

A választópolgárnak igazolnia kell:
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)

és lakcímét
• lakcímkártyával,
• régi könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lakcímet

vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával.

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2019. május 22-én 16.00 óráig a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál nyújthat be. A választópolgár levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton május 24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy 2019. május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig, illetve az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa meg a www.valasztas.huweboldalt!

Helyi Választási Iroda


MEGHÍVÓ!
2019. május 15.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2019. május 13.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Kirendeltségének megkeresése alapján tájékoztatjuk településünk lakosságát:
„A FER Tűzoltóság éves képzési tervének megfelelően, 2019. május 14-15-16 napokon 14 és 17 óra között tűzoltási gyakorlatot hajt végre a MOL Petrolkémia Zrt. tűzoltó gyakorlópályáján.
A gyakorlatok során éghető folyadék gyújtására és oltására kerül sor ellenőrzött körülmények között. A gyakorlat erős füstképződéssel jár, amely nagy távolságból is észlelhető lesz.
Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén az adott napi gyakorlatot későbbi időpontban tartjuk meg. Ebben az esetben tájékoztatást küldünk az új időpontról. Tűzoltóságunk rendelkezik a jogszabályban előírt környezetvédelmi engedéllyel. „
Hejőbába, 2019. május 13.

Hejőbába Községi Önkormányzat


HIRDETMÉNY!
2019. május 03.

A képre kattintva a hirdetmény nagyobban is letölthető!

Meghívó testületi ülésre Letölthető *pdf
2019. április 26.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 29-én hétfőn 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:

1. Javaslat a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)–2.2.2-15-2016-00126 azonosító számú Észak-magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 14. (ÉMO 14) projekt keretében Hejőkürtön megvalósuló szennyvíztisztító telep üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: polgármester
2. Javaslat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 412203 igénylésazonosítójú pályázatból megvalósuló felújítási munkákra benyújtott kivitelezői és eszközbeszerzésre benyújtott beszállítói ajánlatok elbírálására
Előadó: polgármester
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal javaslattétele alapján a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.30) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó: polgármester
4. Javaslat a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha intézmény villamos energia kapacitásbővítésére
Előadó: polgármester
5. Javaslat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. sz. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen az intézmények fejlesztése célon belül hivatalfejlesztési alpontra a székhely településen működő hivatal fejlesztésére támogatás igénylésére pályázat benyújtására
Előadó: polgármester
6. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásról
Előadó: polgármester
7. Tájékoztató a 2019. I. negyedévi lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
8. Tájékoztató a település közrendjéről, közbiztonságáról
Előadó: Dr. Kalapos István, Tiszaújváros rendőrkapitánya
9. Tájékoztatás a Hejőbábai Polgárőr Egyesülete munkájáról
Előadó: HPE elnöke
10. Tájékoztató az Európai Parlamenti választások előkészületeiről
Előadó: jegyző
11. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
- dr. Kalapos István Tiszaújváros rendőrkapitánya
- Kazai József Polgárőr Egyesület elnöke
- Labanc Renáta pénzügyi munkatárs
Hejőbába, 2019. április 26.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ!
2019. április 26.

"Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a képviselő-testület 2019.április 25. napjára kitűzött ülése határozatképtelenség miatt elmaradt, mert a képviselő-testület tagjai közül 2 fő igazoltan, 2 fő igazolatlanul nem vett részt az ülésen.

Kovács Katalin polgármester"


Meghívó testületi ülésre Letölthető *pdf
2019. április 18.

Hejőbába Község Polgármesterétől 3593 Hejőbába, Fő út 39. Tel. /Fax: 49/458-816 www.hejobaba.hu; hbabahiv@hu.inter.net 7/2019. KT
M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-én csütörtökön 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)–2.2.2-15-2016-00126 azonosító számú Észak-magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 14. (ÉMO 14) projekt keretében Hejőkürtön megvalósuló szennyvíztisztító telep üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előadó: polgármester
2. Javaslat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 412203 igénylésazonosítójú pályázatból megvalósuló felújítási munkákra benyújtott kivitelezői és eszközbeszerzésre benyújtott beszállítói ajánlatok elbírálására
Előadó: polgármester
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal javaslattétele alapján a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.30) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó: polgármester
4. Javaslat a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha intézmény villamos energia kapacitásbővítésére
Előadó: polgármester
5. Javaslat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. sz. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen az intézmények fejlesztése célon belül hivatalfejlesztési alpontra a székhely településen működő hivatal fejlesztésére támogatás igénylésére pályázat benyújtására
Előadó: polgármester
6. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásról
Előadó: polgármester
7. Tájékoztató a 2019. I. negyedévi lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
8. Tájékoztató a település közrendjéről, közbiztonságáról
Előadó: Dr. Kalapos István, Tiszaújváros rendőrkapitánya
9. Tájékoztatás a Hejőbábai Polgárőr Egyesülete munkájáról
Előadó: HPE elnöke
10. Tájékoztató az Európai Parlamenti választások előkészületeiről
Előadó: jegyző
11. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
- dr. Kalapos István Tiszaújváros rendőrkapitánya
- Kazai József Polgárőr Egyesület elnöke
- Labanc Renáta pénzügyi munkatárs
Hejőbába, 2019. április 17.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL!
2019. április 03.

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni oltására Hejőbába községben a következő időpontokban kerül sor:
2019. április 9. (kedd) 8,30 órától a Fő, Szakáldi, Táncsics, Akác és Rózsa utcákon.
2019. április 11. (csütörtök) 8,30 órától a Széchenyi úton és a Tulipán, Lehel, Vasút, Kökényes, Petőfi utcákon.
2019. április 12. (péntek) 8,30 órától a Árpád, Iskola utcákon, Hársfa közben és Templom téren, Virág, Határ, Dózsa György, Rákóczi, Kossuth, Hejő és Gyepszél utcákon.

Az oltás díja 4.000,- Ft/eb.
Amennyiben a fent jelzett időpontban nem tartózkodik otthon, kérem, hogy a +36-30/928-1953-as telefonszámon az állatorvossal egyeztessen időpontot. Felhívom figyelmét, hogy a fent megadott napokon és az utcák sorrendjében fogom az oltást lebonyolítani, a kezdő időpont az első utcára vonatkozik, a többi utcán az oltást a munka tempójának megfelelően fogom végezni.
Az ebek veszettség elleni védőoltása 3 hónapos kortól kötelező, míg a hatályos jogszabályok értelmében a 4 hónapos kort betöltött ebek azonosító chippel történő ellátása kötelező!
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi rendelet szerint veszettség ellen csak az azonosító chippel ellátott ebeket oltom be!
Azon ebek esetében amelyek még nem rendelkeznek azonosító chippel, a chip behelyezése 3.500,- Ft/eb áron az oltás alkalmával megoldható!

Dr. Pap Imre sk.
hatósági állatorvos


HATÁROZAT!
2019. április 03.

Legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelése.
További részletek letölthetők *pdf

FELHÍVÁS ADOMÁNYOZÁSRA *pdf
2019. március 29

Tisztelt hejőbábai lakosok!
Tisztelt hejőbábai katolikus hívek!

Örömmel tudatjuk, hogy a katolikus templomunk pályázati támogatásból, állami és
főegyházmegyei segítséggel idén megújulhat. A megvalósításhoz szükséges összeg azonban nem áll teljes egészében rendelkezésre (önrész is szükséges), ezért kérjük és várjuk a hívek adományait, hogy a 2012-2013-as belső felújítást követően külsőleg is megszépülhessen templomunk. A felújítás magába foglalja a tető, az ereszcsatornák és néhány nyílászáró cseréjét, az esővízelvezetést. A falakat szellőző vakolattal látják el és azokat újraszínezik, valamint napelemek is felszerelésre kerülnek.
Megköszönve a 2012-2013-as évben nyújtott nagylelkű –és évközben nyújtott egyébfelajánlásukat kérjük, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa templomunk külső felújítását, hogy elődeink ránk hagyott örökségét méltóképpen megőrizhessük és templomunk továbbra is Isten dicsőségét szolgálja, ahol lélekben közelebb kerülhetünk hozzá.
Felajánlásait, adományát személyesen a sekrestyében elhelyezett gyűjtőládában a templomban, vagy a Korona Takarékszövetkezet 54200173-11016542 számú számláján juttathatja el hozzánk.
Köszönettel: Hejőbába Római Katolikus Plébánia Képviselő testülete

Szűcs Zsolt
plébános


Meghívó testületi ülésre Letölthető *pdf
2019. március 22..

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 27-én szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.) önkormányzati rendelt módosítására
Előadó: polgármester
2. Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: polgármester
3. Javaslat az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára
Előadó: polgármester
4. Javaslat a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha felvételi rendjének és éves nyitva tartásának meghatározására
Előadó: óvodavezető
5. Tájékoztatás az önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek és egyházaknak nyújtott támogatások felhasználásáról
Előadó: polgármester érintett szervezetek képviselői
6. Javaslat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 412203 igénylésazonosítójú pályázatból megvalósuló felújítási munkák kivitelezőinek és eszközbeszerzés beszállítóinak kiválasztására
Előadó: polgármester
7. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
- Kóródiné Iván Éva Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha Óvodavezetője
- Victorné Kardos Erika református lelkész
- Szűcs Zsolt plébános
- Kazai József Polgárőr Egyesület elnöke
- Barát Józsefné HNYŐE elnöke
Hejőbába, 2019. március 20.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


Tájékoztató! Útravaló Ösztöndíjprogram
2019. március 22.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!
VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13.Letölthető*pdf
EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13. Letölthető*pdf

Lakossági tájékoztató! Kormányablak busz Hejőbábán
2019. március 22.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!

Március 15-i ünnepi megemlékezés Hejőbábán / képek
2019. március 19.

Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget 2019. március 15-én 14 órától a község Művelődési Házában. Kovács Katalin Polgármester Asszony ünnepi beszédet mondott. Az ünnepi műsort folytatva először a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha nagycsoportosai, majd a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói léptek fel. A fellépéseket követően Kovács Katalin Polgármester Asszony ismertette a képviselő-testület határozatát a Hejőbába Községért Díj odaítéléséről, megtörtént a díjátadás. Ezt követte a koszorúzás. Koszorút helyezett el a Művelődési Ház előtti emlékműhöz a Hejőbába Községi Önkormányzat, a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha, a Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Hejőbábai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény, a hejőbábai római katolikus egyházközség, a hejőbábai református egyházközség, a FIDESZ-KDNP Polgári Szövetség, a Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete, a Hejőmenti Hagyományőrző Alapítvány és a Hejőbábai Polgárőr Egyesület. A település lakói virágot helyeztek el az emlékmű talapzatán


KÖZLEMÉNY
2019. március 01.
Közlemény a 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről. További részletek letölthetők *pdf

FELHÍVÁS
2019. március 18.
A kis létszámú (háztáji) sertésállományok tulajdonosai és felelős állattartói részére a beteg és az elhullott házi sertések bejelentési kötelezettségéről. További részletek letölthetők *pdf

FELHÍVÁS!
2019. március 06
A képre kattintva további részletek is olvashatók!

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. március 07.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása szerint
2019. március 8-án 08,00 és 15,00 óra között

az alábbi utcákban a
villamos-energia szolgáltatást
szüneteltetik
karbantartási munkák végzése miatt.

Széchenyi utca

  • 29 - 85 házszám között
  • 30 - 92 házszám között
Vasút utca végig
Lehel utca végig

Községi Önkormányzat Hejőbába


Meghívó testületi ülésre
2019. február 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 27-én szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020-2022. költségvetési évekre várható összegének meghatározására
Előadó: polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
3. Javaslat a 2019. évi községi rendezvényekre; tájékoztatás nemzeti ünnepünk előkészületeiről
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
Hejőbába, 2019. február 20.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL
2019. február 21.

Lakossági tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei BMH Nonprofit Zrt 2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.
A zöldhulladék gyűjtését 2019. március 4. – 2019. december 15. közötti időszakban kéthetente végzik.
További részletek *pdf


HVI Határozatok
2019. február13.
1/2019.(II.13.)HVI
A helyi önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjai számának megállapítása. További részletek*pdf
3/2019.(II.13.)HVI
Hejőbába község szavazókörei számáról, sorszámáról, és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról. További részletek*pdf

Meghívó testületi ülésre
2019. február 08.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-án szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésére első olvasatban
Előadó: polgármester
3. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
Hejőbába, 2019. február 8.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS
2019.január 23.

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!
NEGYEDIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS/ képek
2019. január 03.

HARMADIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS/ képek
2019. január 03.

 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.