Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hírek

ÉRTESÍTÉS EBOLTÁSRÓL!
2019. április 03.

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni oltására Hejőbába községben a következő időpontokban kerül sor:
2019. április 9. (kedd) 8,30 órától a Fő, Szakáldi, Táncsics, Akác és Rózsa utcákon.
2019. április 11. (csütörtök) 8,30 órától a Széchenyi úton és a Tulipán, Lehel, Vasút, Kökényes, Petőfi utcákon.
2019. április 12. (péntek) 8,30 órától a Árpád, Iskola utcákon, Hársfa közben és Templom téren, Virág, Határ, Dózsa György, Rákóczi, Kossuth, Hejő és Gyepszél utcákon.

Az oltás díja 4.000,- Ft/eb.
Amennyiben a fent jelzett időpontban nem tartózkodik otthon, kérem, hogy a +36-30/928-1953-as telefonszámon az állatorvossal egyeztessen időpontot. Felhívom figyelmét, hogy a fent megadott napokon és az utcák sorrendjében fogom az oltást lebonyolítani, a kezdő időpont az első utcára vonatkozik, a többi utcán az oltást a munka tempójának megfelelően fogom végezni.
Az ebek veszettség elleni védőoltása 3 hónapos kortól kötelező, míg a hatályos jogszabályok értelmében a 4 hónapos kort betöltött ebek azonosító chippel történő ellátása kötelező!
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi rendelet szerint veszettség ellen csak az azonosító chippel ellátott ebeket oltom be!
Azon ebek esetében amelyek még nem rendelkeznek azonosító chippel, a chip behelyezése 3.500,- Ft/eb áron az oltás alkalmával megoldható!

Dr. Pap Imre sk.
hatósági állatorvos


HATÁROZAT!
2019. április 03.

Legeltetési tilalom és ebzárlat elrendelése.
További részletek letölthetők *pdf

FELHÍVÁS ADOMÁNYOZÁSRA *pdf
2019. március 29

Tisztelt hejőbábai lakosok!
Tisztelt hejőbábai katolikus hívek!

Örömmel tudatjuk, hogy a katolikus templomunk pályázati támogatásból, állami és
főegyházmegyei segítséggel idén megújulhat. A megvalósításhoz szükséges összeg azonban nem áll teljes egészében rendelkezésre (önrész is szükséges), ezért kérjük és várjuk a hívek adományait, hogy a 2012-2013-as belső felújítást követően külsőleg is megszépülhessen templomunk. A felújítás magába foglalja a tető, az ereszcsatornák és néhány nyílászáró cseréjét, az esővízelvezetést. A falakat szellőző vakolattal látják el és azokat újraszínezik, valamint napelemek is felszerelésre kerülnek.
Megköszönve a 2012-2013-as évben nyújtott nagylelkű –és évközben nyújtott egyébfelajánlásukat kérjük, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támogassa templomunk külső felújítását, hogy elődeink ránk hagyott örökségét méltóképpen megőrizhessük és templomunk továbbra is Isten dicsőségét szolgálja, ahol lélekben közelebb kerülhetünk hozzá.
Felajánlásait, adományát személyesen a sekrestyében elhelyezett gyűjtőládában a templomban, vagy a Korona Takarékszövetkezet 54200173-11016542 számú számláján juttathatja el hozzánk.
Köszönettel: Hejőbába Római Katolikus Plébánia Képviselő testülete

Szűcs Zsolt
plébános


Meghívó testületi ülésre Letölthető *pdf
2019. március 22..

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 27-én szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2014. (X.28.) önkormányzati rendelt módosítására
Előadó: polgármester
2. Javaslat a 2019. évi közbeszerzési terv elfogadására
Előadó: polgármester
3. Javaslat az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára
Előadó: polgármester
4. Javaslat a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha felvételi rendjének és éves nyitva tartásának meghatározására
Előadó: óvodavezető
5. Tájékoztatás az önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek és egyházaknak nyújtott támogatások felhasználásáról
Előadó: polgármester érintett szervezetek képviselői
6. Javaslat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. sz. melléklet II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen a 412203 igénylésazonosítójú pályázatból megvalósuló felújítási munkák kivitelezőinek és eszközbeszerzés beszállítóinak kiválasztására
Előadó: polgármester
7. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
- Kóródiné Iván Éva Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha Óvodavezetője
- Victorné Kardos Erika református lelkész
- Szűcs Zsolt plébános
- Kazai József Polgárőr Egyesület elnöke
- Barát Józsefné HNYŐE elnöke
Hejőbába, 2019. március 20.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


Tájékoztató! Útravaló Ösztöndíjprogram
2019. március 22.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!
VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13.Letölthető*pdf
EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13. Letölthető*pdf

Lakossági tájékoztató! Kormányablak busz Hejőbábán
2019. március 22.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!

Március 15-i ünnepi megemlékezés Hejőbábán / képek
2019. március 19.

Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepséget 2019. március 15-én 14 órától a község Művelődési Házában. Kovács Katalin Polgármester Asszony ünnepi beszédet mondott. Az ünnepi műsort folytatva először a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha nagycsoportosai, majd a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói léptek fel. A fellépéseket követően Kovács Katalin Polgármester Asszony ismertette a képviselő-testület határozatát a Hejőbába Községért Díj odaítéléséről, megtörtént a díjátadás. Ezt követte a koszorúzás. Koszorút helyezett el a Művelődési Ház előtti emlékműhöz a Hejőbába Községi Önkormányzat, a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha, a Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Hejőbábai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény, a hejőbábai római katolikus egyházközség, a hejőbábai református egyházközség, a FIDESZ-KDNP Polgári Szövetség, a Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete, a Hejőmenti Hagyományőrző Alapítvány és a Hejőbábai Polgárőr Egyesület. A település lakói virágot helyeztek el az emlékmű talapzatán


KÖZLEMÉNY
2019. március 01.
Közlemény a 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről. További részletek letölthetők *pdf

FELHÍVÁS
2019. március 18.
A kis létszámú (háztáji) sertésállományok tulajdonosai és felelős állattartói részére a beteg és az elhullott házi sertések bejelentési kötelezettségéről. További részletek letölthetők *pdf

FELHÍVÁS!
2019. március 06
A képre kattintva további részletek is olvashatók!

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. március 07.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása szerint
2019. március 8-án 08,00 és 15,00 óra között

az alábbi utcákban a
villamos-energia szolgáltatást
szüneteltetik
karbantartási munkák végzése miatt.

Széchenyi utca

  • 29 - 85 házszám között
  • 30 - 92 házszám között
Vasút utca végig
Lehel utca végig

Községi Önkormányzat Hejőbába


Meghívó testületi ülésre
2019. február 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 27-én szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek 2020-2022. költségvetési évekre várható összegének meghatározására
Előadó: polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
3. Javaslat a 2019. évi községi rendezvényekre; tájékoztatás nemzeti ünnepünk előkészületeiről
Előadó: polgármester
4. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
Hejőbába, 2019. február 20.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL
2019. február 21.

Lakossági tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei BMH Nonprofit Zrt 2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.
A zöldhulladék gyűjtését 2019. március 4. – 2019. december 15. közötti időszakban kéthetente végzik.
További részletek *pdf


HVI Határozatok
2019. február13.
1/2019.(II.13.)HVI
A helyi önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjai számának megállapítása. További részletek*pdf
3/2019.(II.13.)HVI
Hejőbába község szavazókörei számáról, sorszámáról, és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról. További részletek*pdf

Meghívó testületi ülésre
2019. február 08.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-án szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésére első olvasatban
Előadó: polgármester
3. Indítványok, javaslatok, bejelentések
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Karsza István jegyző
- Farkas László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába Község díszpolgára
- Tállai András országgyűlési képviselő
Hejőbába, 2019. február 8.
Tisztelettel:

Kovács Katalin
polgármester


TÁJÉKOZTATÁS
2019.január 23.

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!
NEGYEDIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS/ képek
2019. január 03.

HARMADIK ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS/ képek
2019. január 03.

 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.