Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hírek

HIRDETMÉNY
2021. február 22.

FELHÍVÁS
2021. február 17.
Hejőbába Községi Önkormányzat felhívja a település lakosságának figyelmét és kéri, hogy az ingatlanok és az ingatlanok előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról legyenek szívesek gondoskodni.
A rendezett településkép kialakítása és fenntartása valamennyiünk közös érdeke!
Fontos tudni, hogy:
- az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról beleértve az árkokat is,
-a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
-az ingatlan előtti közterületen lévő növényzet ápolásáról, gallyazásáról, az utcára kinyúló ágak levágásáról az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni.
Az ingatlanok előtt található járdák csapadékvíz elvezető árkok és a belterületi közutak egyaránt az önkormányzat tulajdonában álló közterületek, amelyen engedély nélkül különféle tárgyak (fa, kő, beton, vas) kihelyezése nem engedélyezett és tilos, mert veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát. Ugyanígy tilos az előzőekben felsorolt közterületek bármilyen módon történő elzárása, lezárása.
A közlekedés biztonságának veszélyeztetése a KRESZ szabályaiba ütközik és a rendőrség a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményezhet.
Kérjük ezért, hogy aki az ingatlana előtti közterületen a fentiekben felsorolt anyagú tárgyakat helyezett el, azokat távolítsa el.
Hejőbába, 2021. február 15.

Hejőbába Községi Önkormányzat


HIRDETMÉNY /Hejőbábai Általános Iskola Intézményvezetői Álláspályázat/
2021. február 17.
Pályázat a Hejőbábai Zrinyi Ilona Általános Iskola Intézményvezető beosztás ellátására
További részletek *pdf

„Forgórózsa”- óvodai népi kalendárium című tehetséggondozó pályázat megvalósulása a Hejőbábai Mesevár Óvodában
2021. február 15.


FELHÍVÁS!
2021. január 29.

Tájékoztatás ivóvízminőséggel kapcsolatban
2021. január 27.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is letölthető!
Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről
2020. december 16..
Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről.
További részletek *pdf

Tájékoztató
2020. november 20.

Miskolci egyetemista az 500. területvédelmi tartalékos Borsod megyében
Megkötötte szerződését az 500. önkéntes területvédelmi tartalékos katona Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A miskolci egyetem hallgatója hosszú távon is a Magyar Honvédségen belül szeretné kamatoztatni a tudását, ezért a tartalékos szolgálat után szerződéses katonaként tervezi a karrierjét.
Tizenöt tartalékos katona írta alá szerződését a Magyar Honvédség miskolci toborzó irodáján, vállalva ezzel, hogy tanulmányaik vagy munkájuk mellett honvédelmi feladatokból is kiveszik a részüket. Köztük volt az 500. szerződő, Grasalkovits Kinga végzős egyetemi hallgató is, elköteleződésével fontos mérföldkőhöz juttatva a régiós toborzást.
A fiatal diák pár hónapja az egyetemi campuson működő toborzó irodába tért be először, de korábban már Honvédelmi Többtusa versenyen is találkozott katonákkal. Mint elmondta, mindig is érdekelte a fegyveres testületek munkája, és élvezettel hallgatta a régi sorkatonaságról szóló történeteket is. Kinga jelenleg végzős anyagmérnök a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán, ezért hosszú távon is lehetőségként tekint a Magyar Honvédségre. Mivel járműipari öntész szakirányú diplomája lesz, a tartalékos lét után a szerződéses katonai szolgálatvállalást mérlegeli.
„A néhány éve folyó haderőfejlesztés miatt a honvédség tárt karokkal várja a műszaki végzettségű fiatalokat is, akik változatos beosztásokban tudják nálunk hasznosítani a tudásukat. A gépek önmagukban mit sem érnek, felkészült katonák szükségesek a működtetésükhöz.” – mondta Nagy Géza őrnagy, a miskolci toborzó iroda vezetője.
A jubileum ellenére a járványügyi helyzet miatt ünnepélyes keretek mellőzésével zajlott az esemény. Országos szinten már 10.000 fölött jár a tartalékos katonák száma, köztük szép számmal vannak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek is. Három éve, az önkéntes tartalékos katonák toborzásának megindulása óta országos viszonylatban folyamatosan 4-5. hely környékén szerepel a régió, ami annak tükrében szép eredmény, hogy a régióban jelenleg nincs nagy létszámú katonai szervezet.
„A most szerződést kötött tartalékosokra a közeljövőben egy mozgalmas kiképzés vár, mely során az élet más területén is hasznosítható tudásra is szert tesznek az alapvető katonai ismeretek mellett.” – árulta el Bátor Ferenc alezredes, az állomány felkészítéséről gondoskodó helyi 2. Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka.

https://drive.google.com/drive/folders/14PiMJbtQGdHRNErkqvqf7mzAkjgfSpVx?usp=sharing


Tájékoztató
2020. november 12.

Tájékoztató a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

• Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, kivéve munkavégzés, melyet igazolni szükséges.
• Minden gyülekezés tilos.
• Bezárnak az éttermek, csak házhoz szállítás lehetséges, de az üzemi éttermek nyitva tarthatnak.
• Az üzleteknek és a fodrászatoknak és az egyéb kisipari szolgáltatásoknak este 7-kor be kell zárniuk.
• A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti és oktatási céllal utazókat.
• Általános rendezvénytilalmat rendelnek el.
• Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken csak 10 fő vehet részt.
• Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. Az egyházi és polgári szertartásokon csak a lebonyolításban részt vevők, illetve a családtagok közül a szülők, a testvérek és a tanúk vehetnek részt.
• Temetéseket legfeljebb 50 fővel tarthatnak.
• A sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabadtéren az egyéni sportolást engedik, azonban az amatőr csapatsport tilos.
• A szabadidős létesítményeket, fitnesztermeket, fedett uszodákat, színházakat, múzeumokat, állatkerteket be kell zárni.
• A felsőoktatás csak online formában működhet, és bezárnak a felsőoktatási kollégiumok is. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatásra térnek át. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák nyitva maradnak.
• Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények dolgozóit hetente tesztelni kell.
• A református egyház nem tart Istentiszteletet, a római katolikus egyház a járványügyi szabályok figyelembevételével az egyházi szertartásokat megtartja.
• A könyvtár működése szünetel.
• A maszk viseléssel és távolságtartással kapcsolatos eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszk viselés kötelező. Sporttevékenység során, zöld területeken maszk viselése nem kötelező.

Kérem Önöket a szabályok betartására!
Hejőbába, 2020. november 12.

Kovács Katalin
polgármester


Tájékoztatás ügyfélfogadásról*pdf
2020. november 6.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus elleni védekezésre tekintettel a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. november 9. napjától (hétfő) határozatlan ideig szünetel.
Anyakönyvi ügyintézést sürgős esetekben látunk el, mely előzetes telefonos egyeztetés alapján az alábbi elérhetőségeken történhet:

Magyar Edit 06-49/458-816
Szántainé Emődi Ildikó 06-49/458-816

Személyes ügyintézés helyett, hagyományosan postai levél megküldésével, papír alapon (a Hivatal bejáratánál kihelyezett gyűjtőládába dobva), vagy elektronikusan

ügyfélkapus elérhetőséggel vagy e-mail üzenetben intézzék ügyeiket az alábbi elérhetőségeken.

Postacím: 3593 Hejőbába, Fő utca 39.
E-mail cím: hbabahiv@hu.inter.net
E-papír: https://epapír.gov.hu
Telefon: 06-49/458-816

Köszönjük szíves megértésüket.
Hejőbába, 2020. november 6.

dr. Karsza István
jegyző

Telefonon a hivatal dolgozói az alábbi elérhetőségeken állnak a Tisztelt Lakosság rendelkezésére:

Kovács Katalin polgármester Tel.: 30/249-5216
dr. Karsza István jegyző Tel.: 30/337-7061

Balogh Erika pénzügyi munkatárs,
Czakóné Kalóczkai Katalin adóügyi munkatárs,
Hudák Evelin pénzügyi munkatárs,
Magyar Edit anyakönyvvezető,
Szántainé Emődi Ildikó szociális munkatárs

a 49/458-816 telefonszámon.


Tájékoztatás családok egyszeri év végi támogatásáról
2020. november 10
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletében szabályozott gyermekes családok végi támogatása 2020. november 10. napjától benyújtott kérelem alapján igényelhető. Eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, kiskorú gyermeket nevelő családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át (285.000,- Ft) .
A támogatás mértéke:
  • egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 5.000,- Ft
  • két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 10.000,- Ft
  • három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 15.000,- Ft

A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2020. november 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal *docx


Tájékoztatás egyszeri év végi támogatásról
2020. november 10
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletében szabályozott egyszeri év végi támogatás 2020. november 10. napjától benyújtott kérelem alapján igényelhető. Eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 900 %-át (256.500,- Ft), egyedül élők egy egyedülállók esetén az 1000 %-át (285.000,- Ft).

A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 30.000,- Ft/fő
egyedül élők vagy egyedülállók esetén 40.000,- Ft/fő

A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok, illetve az egészségkárosodást megállapító orvosi igazolás benyújtásával 2020. november 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal *docx


Lakosság tájékoztatása a kihirdetett veszélyhelyzetről
2020. november 6.
Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésről.
További részletek *pdf

Álláshirdetés
2020. október 26.
Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi munkatárs betöltésére.
További részletek *pdf

Meghívó
2020. október 19.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
2020. október 13.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hejőbába Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban További részletek *pdf


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hejőbába Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve,26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban További részletek *pdf


Meghívó
2020. október 13.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 14.-én szerdán 11.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. szeptember 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 1. napján csütörtökön 16.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. szeptember 21.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 23-án szerdán 15.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Legeltetési tilalom és ebzárlat!
2020. szeptember 21.

Hejőbába, Hejőkeresztúr települések közigazgatási területére 2020. október 4. és 2020. október 24 közötti időszakra legeltetési tilalmat, és ebzárlatot rendelek el a következők szerint.
További részletek *pdf


MEGHÍVÓ PROJEKTÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE
2020. szeptember 14.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról
2020. augusztus 24.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 5/C. fejezete alapján tanévkezdési támogatásban részesíthető a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő

óvodás,
általános iskolai tanuló,
a középfokú oktatásban részt vevő tanuló,
illetve nappali tagozaton felsőfokú oktatásban részt vevő hallgató,

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 forintot).
A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető és oda benyújtott kérelem alapján a jövedelem- és a nem helyben (Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola) tanulók esetén tanulói-, hallgatói jogviszony igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2020. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


Meghívó
2020. augusztus 19.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 26-án szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Pályázati felhívás
2020. augusztus 05.

Pályázati felhívás
Tanulmányi ösztöndíj benyújtására az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

Hejőbába Községi Önkormányzat pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
A pályázat keretében tanulmányi ösztöndíjra válik jogosulttá az a hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskola felső tagozatába (5-8. osztály) jár és az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,8 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, igazolatlan hiányzása nincs és egyéb ösztöndíj támogatásban nem részesül.

További részletek *pdf
Jelentkezési lap ösztöndíjhoz *word *pdf


Meghívó
2020. július 28.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 29-én szerdán 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. július 20.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 20-án hétfőn 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


ÁLLÁSHIRDETÉS!
2020. július 17.

Hirdetmény
2020. július 2.

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélfogadása VÁLTOZIK

Ügyfélfogadás 2020. július 6-tól

Hétfő 08.00-18.00
Kedd 08.00-14.00
Szerda 08.00-18.00
Csütörtök 08.00-16.00
Péntek 08.00-14.00

Tiszaújvárosi Járási Hivatal


Meghívó
2020. június 30.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jén szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020.június 22.

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lezajlott a koronavírus-járvány első hulláma és a veszélyhelyzetben hozott intézkedések folyamatos könnyítése zajlik. A vírus továbbra is fertőzhet, ezért be kell tartani a járvány megelőzésével kapcsolatos szabályokat. A kormány megszüntette a veszélyhelyzetet, de járványügyi készültségi időszakot rendelt el, amely alatt továbbra is kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése az üzletekben történő vásárlás során és a tömegközlekedési eszközökön történő utazás során.
Az önkormányzati hivatal a korábban megszokott ügyfélfogadási rendben fogadja az ügyfeleket, de továbbra is kérjük a száj és az orr eltakarását és a megfelelő védőtávolság megtartását a személyes ügyintézés során.
Hejőbába, 2020. június 22.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 22.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Szülői tájékoztató!
2020. május 22.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. május 25-én hatályba lépő 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet szerint 2020. május 25. napjától (hétfőtől) az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek tovább, a gyermekeket az óvodai nevelésben további feltételek előírása nélkül fogadják.
További részletek*pdf


Vészhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés!
2020. május 15.

T Á J É K O Z T A T Ó
a vészhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján 2020. május 18-tól a veszélyhelyzet fennállása alatt az engedélyköteles tevékenység – a rendeletben meghatározott kivételekkel – bejelentés alapján is gyakorolható.
A bejelentést kizárólag az alábbi elektronikus utak valamelyikén lehet benyújtani:
• ügyfélkapun,
• elektronikus űrlap útján,
• általános célú elektronikus kérelem űrlap (ePapír) szolgáltatás útján, valamint
• a bejelentes@hejobaba.hu email címre történő megküldéssel.
További részletek letölthetők*pdf

Vészhelyzet alatti engedélyköteles ipari tevékenység bejelentése
/Letölthető
Veszélyhelyzet_alatti_engedélyköteles_kereskedelmi_tevékenység_bejelentése
/Letölthető

FELHÍVÁS!
2020. május 12.

FELHÍVÁS!

Az Északkelet-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda megkeresésére kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az autóbusz menetrendet érintő észrevételeket, javaslatokat 2020. május 20-ig szíveskedjenek az Önkormányzati Hivatalba bejelenteni.

Kovács Katalin sk.
polgármester


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 08.

Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanítás újraindításáról. További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 06.

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!/Egészségügyi ellátás
2020. május 04.

Tájékoztató
Megjelent a Kormány 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről, amely 2020. május 4. napján lép hatályba. A kormányrendelet kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
A rendelet előírja általános védelmi intézkedésként, hogy a más emberekkel történő érintkezések számát továbbra is a lehető legalacsonyabb számúra kell korlátozni és 1,5 méter védőtávolságot kell tartani lehetőség szerint.
Üzletben történő vásárlás és a tömegközlekedés (autóbuszon, vonaton történő utazás) igénybevétele során mindenki köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot, sálat vagy kendőt viselni.
Megnyitásra kerülnek a közterületek és a parkok is (községi park) látogathatóak, de a védőtávolság megtartása itt is kötelező.
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ/Óvodai ügyelet
2020. május 04.

Tisztelt Hejőbábai Lakosok!
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
További részletek letölthetők*pdf


 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.