Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hírek

Tájékoztatás
2023.december 04.

Tájékoztatás az Önkormányzat számlavezető bankjának és számlaszámának változásáról!

További részletek letölthetők *pdf


Meghívó
2023. november 24.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 29-én szerdán 12.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye
: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat: További részletek*pdf


Temetővel kapcsolatos tájékoztatás
2023. október 27.


Tulajdonos (üzemeltető):
Hejőbába Községi Önkormányzat 3593 Hejőbába, Fő u. 39.

A temető nyitvatartási ideje: További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS a szociális célú tűzifa támogatásról
2023. október 20.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2023. (X.5.) önkormányzati rendelete alapján a szociális célú tűzifa támogatás azoknak állapítható meg,
a) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át (171.000,- Ft), egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 700 %-át (199.500,- Ft)

b) ahol a háztartásban életvitelszerűen olyan időskorú él, aki 2023. év január 1. napját követően a 80. életévét betöltötte és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750 %-át. (213.750,- Ft)

c) a lakás vegyes fűtéssel rendelkezik és a téli fűtését ezzel biztosítják.

Az a) vagy b) és c) pontban megállapított feltételeknek együttesen kell fennállniuk.
A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható és háztartásonként csak egy család részesülhet támogatásban.

A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani a 1. melléklet szerinti nyomtatványon 2023. november 15. napjáig. A benyújtásra nyitva álló határidő jogvesztő.

A nyomtatványt a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet kérni ügyfélfogadási időben.

A Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 8.00 – 16.00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8.00 – 17.00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00 – 12.00

A kérelmeket csak ügyfélfogadási időben áll módunkban befogadni.
A támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
A kapott támogatás felhasználást a helyszínen a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa ellenőrizheti.
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját maga használhatja fel.
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor a támogatásból kizárható.

A KÉRELEM ide kattitva letölthető


MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
2023. október 18.

Bursa Hungarica pályázat
2023. október 06.


A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS *docx

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS *docx


Meghívó
2023. szeptember 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 27-én szerdán 13.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye
: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat: További részletek*pdf


AUTÓMENTES NAP / EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
2023. szeptember 18.


TÁJÉKOZTATÁS
2023. augusztus 31.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2022. (V.2.) önkormányzati rendeletének 10. §-a alapján tanévkezdési támogatásban részesíthető a Hejőbábán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő óvodás, általános iskolai tanuló, a középfokú oktatásban részt vevő tanuló, illetve nappali tagozaton felsőfokú oktatásban részt vevő hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 forintot).
A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető és oda benyújtott kérelem alapján a jövedelem- és a nem helyben (Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola) tanulók esetén tanulói, hallgatói jogviszony igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2023. szeptember 30. napjáig van lehetőség.
Amennyiben a benyújtási határidőt elmulasztja, nem részesülhet a támogatásban.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.