Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

  Humán Kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében

Mezőcsáti Város Önkormányzata „Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” címmel támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-3.9.2-16 számú „Humán „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” tárgyú pályázati felhívásra, mely EFOP-3.9.2-16-2017- 00054 azonosító számon az Irányító Hatóság 317.532.261 Ft támogatásban részesült.

A projekt megvalósulása az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén Mezőcsát Város Önkormányzata vezetésével megalakult konzorcium által történik.

A projekt célja a humánszolgáltatások minőségi fejlesztése a konzorcium területén, a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, versenyképességük javulása, a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése.

A projekt által érintett településeken a közszolgáltatások szükséges kapacitása és szolgáltatás palettája, a sikeres esélykompenzációhoz szükséges szakembergárda elvárt ismeretei kiemelten kezelendő, mivel a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága fejlesztésre szorul. A szakemberek felkészültsége, az alapszolgáltatásokra ráépülő humán kapacitások fejlesztése fontos eleme a területi hátrányok enyhítésének.

A projektben tervezett tevékenységek:

1.1 Projektelőkészítés: szükségletfeltárás, együttműködések kialakítása, tevékenységek megtervezése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyi humánkapacitások felmérése

2.1 Projektmenedzsment,

3.1 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

4.1 Szakmai programok: a humán szolgáltatásokban dolgozók képzése, a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás, fejlesztés, kompetenciafejlesztés; egészségfejlesztő programok óvodások részére, szülők részére előadássorozatok, a hátrányos helyzetű tanulók/gyermekek iskolába/óvodába jutásának támogatása; szülők foglalkoztatását támogató időbeosztásban szabadidős programok szervezése, a hiányzások okainak feltárása, nem formális és informális tanulási formákon keresztül a neveléshez, képzéshez való hozzáférés biztosítása, iskolán kívüli nyelvtanítás, idegennyelvi kompetencia fejlesztés; ösztöndíjprogram elindítása hátrányos helyzetű tanulók, hallgatók részére, testvérvárosi szakmai tanulmányutak, tapasztalatcsere.
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításának helyi igényeken alapuló, a célcsoport számára az informális és nem formális tanulás területén történő fejlesztések, a személyre szabott szolgáltatások fejlesztésével a társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő csökkentéséhez járulnak hozzá.

A humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettsége javul, mely által növekszik az általuk ellátott szolgáltatások minősége és hatékonysága.

A projekt tervezett időtartama: 2017.12.01.- 2021.11.30.

Projekt tervezett költsége: 317 532 261.-Ft

Konzorcium vezető: Mezőcsát Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

· Hejőbába Község Önkormányzata,
· Tiszakeszi Község Önkormányzata,
· Kisgyőr Község Önkormányzata,
· Hejőpapi Község Önkormányzata,
· Emőd Város Önkormányzata,
· Gelej Község Önkormányzata,
· Tiszatarján Község Önkormányzata,
· Sajóbábony Város Önkormányzata,
- Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.