Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Archívum - Hírek 2012

Meghívó testületi ülésre
2012. december 27.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39. Napirendi javaslat:
1. Javaslat a szemétszállítás 2013. évi díjával kapcsolatos rendelet módosítására. Előadó: polgármester
2.
Döntéshozatal intézmény átszervezéséről(óvoda, konyha)Előadó: polgármester
3.
Indítványok, javaslatok
- tájékoztatás az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- Dr. Karsza István körjegyző
- Farkas László, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába község díszpolgára
Az ülés egész időtartamára meghívottak:
- Tállai András országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzati ügyekért felelős államtitkára
- Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő, a BAZ Megyei Közgyűlés Elnöke (FIDESZ-KDNP)
- Kovács Tibor országgyűlési képviselő (MSZP)
- Balla Gergő országgyűlési képviselő (JOBBIK)
Hejőbába, 2012. december 21.
Tisztelettel: Juhász Barnabás polgármester


Meghívó testületi ülésre
2012. december 20.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 20-án, csütörtökön 16.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Hejőkeresztúr, Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat:
1. Megállapodás elfogadása Hejőbába-Hejőkeresztúr községek közös hivatalának létrehozására
Előadók: Demeterné Zeleni Enikő, Hejőkeresztúr polgármestere
Juhász Barnabás, Hejőbába polgármestere
2. Indítványok, javaslatok
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:
- Dr. Karsza István körjegyző
- Farkas László, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába község díszpolgára
Hejőbába, 2012. december 18.
Tisztelettel: Juhász Barnabás polgármester


Meghívó testületi ülésre
2012. december 18.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 19-én, szerdán 18.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendi javaslat» További részletek»


Meghívó testületi ülésre
2012. december ..

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én, szerdán 18.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
További részletek
»
Előterjesztések»


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: védőnő
2012. december 05.

Hejőbába Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Hejőbába Községi Önkormányzat védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3593 Hejőbába, Fő út 31. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek»


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: pénzügyi ügyintéző
2012. december 05.

Hejőbába-Hejőkeresztúr Községek Körjegyzőségea "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hejőbába-Hejőkeresztúr Községek Körjegyzősége pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
További részletek»


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: Igazgatási ügyintéző
2012. december 05.

Hejőbába-Hejőkeresztúr Községek Körjegyzősége a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hejőbába-Hejőkeresztúr Községek Körjegyzősége igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

További részletek
»


HIRDETMÉNY
2012. december 05.

Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testülete 31/2012. (VI.27.) Kt. határozatával a kizárólagos tulajdonában álló Hejőbába belterület 145 hrsz. alatt nyilvántartott gazdasági épület és udvar megjelölésű 99 m2 területű, természetben a Hejőbába Hársfa köz 4. szám alatt található ingatlanát értékesíteni kívánja az ingatlanforgalmi szakvéleménnyel megállapított 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint induló vételáron árverés útján. A vételi ajánlatokat a 3593 Hejőbába Fő út 39. szám alatt található hivatal épületében lehet személyesen benyújtani 2012. december 17. napján 16.00 óráig.
Hejőbába, 2012. december 5.
Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testülete nevében:

Juhász Barnabás
polgármester


HIRDETMÉNY
2012. december 05..

Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testülete 66/2012. (XI.28.) Kt. határozatával a kizárólagos tulajdonában álló Hejőbába külterület
1159 hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú 1.86 AK értékű és a
1161 hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú 1.88 AK értékű
ingatlanokat értékesíteni kívánja a megállapított 30.000,- Ft/AK azaz harmincezer forint/aranykorona induló vételáron.
A vételi ajánlatokat a 3593 Hejőbába Fő út 39. szám alatt található hivatal épületében lehet személyesen benyújtani 2012. december 17. napján 16.00 óráig.
Hejőbába, 2012. december 5.
Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testülete nevében:

Juhász Barnabás
polgármester


KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
2012. december 3.

A Hejőmenti Romák és Nagycsaládosokért Egyesület szervezésében 2012. december 7.-én, pénteken immáron 2. alkalommal kisfalunkba érkezik lovas szánon a Mikulás, betérve minden olyan házhoz, ahol 14 éven aluli gyermekek laknak, hogy átadhasson nekik egy szerény kis csomagot! A Mikulás 14 órakor kezdi meg körútját, aki szeretne vele találkozni, felnőtt kíséretében a kapuban várják az érkezését! Az át nem vett csomagokat 2012.december 14.-én 12 óráig a Hejőbábai Önkormányzat Hivatalában átvehetik!

Gyerekek! Figyeljétek a csengőszót!

Hejőmenti Romák és Nagycsaládosokért Egyesület Tisztségviselői


ADVENTI KONCERT
2012. december 1.

ADVENTI KONCERT A HEJŐBÁBAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves családját egy ADVENTI KONCERTRE.

Időpont: 2012. december 09. 16.00 óra.

A koncerten fellép: TISZTA FÉNY Ökumenikus Kórus

A program szeretetvendégséggel folytatódik.

Mindenkit szeretettel vár: HEJŐBÁBAI CARITAS CSOPORT


Testületi ülés meghívó
2012. november 23.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 28-án, szerdán 18.00 órai kezdettel nyílt ülést tart
, melyre ezúton tisztelettel meghívom Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendi javaslat: Előterjesztések: További részletek»


Testületi ülés meghívó
2012. november 10.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 14-én, szerdán 17.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendi javaslat
:
1. A játszótér építésére beérkezett vállalkozói árajánlatok elbírálása. Előadó: polgármester
2. A Községi Park felújítására, korszerűsítésére beérkezett vállalkozói árajánlatok elbírálása. Előadó: polgármester
3. Indítványok, javaslatok
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:

- Dr. Karsza István körjegyző
- Farkas László, a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke
- Szendi Adolf, Hejőbába község díszpolgára
Hejőbába, 2012. november 10.
Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester


GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:
2012. november 10.

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.
HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.
SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ:
3580 Tiszaújváros, Bocskay utca 31. Ivánné Darányi Tünde 30/497-8325

REGISZTRÁCIÓS FOGADÓ ÓRA HEJŐBÁBÁN: 2012. NOVEMBER 19. (HÉTFŐ) 11.00 -13.00 ÓRA KÖZÖTT
HELYSZÍN: POLGÁRMESTERI HIVATAL TANÁCSTERME (HEJŐBÁBA, FŐ ÚT 39.)


Testületi ülés meghívó
2012. november

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 7-én, szerdán 19.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendek: Előterjesztések:További részletek»


MEGHÍVÓ: 1956-os MEGEMLÉKEZÉS
2012.október 19.

Tisztelettel meghívom községünk lakosságát a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NAPJA, VALAMINT AZ 1956. ÉVI OKTÓBERI FORRADALOM- ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJA alkalmából rendezendő ünnepségre.
Időpontja: 2012. október 20. (szombat) 14.00 óra
Helyszíne: Hejőbába, Művelődési Ház (Fő u. 41.)
A Nemzeti Ünnep programja:
- Zászlóbehozatal
- Himnusz
- Ünnepi köszöntő
- A Zrínyi Ilona Általános Iskola felső tagozatos diákjainak műsora
- Koszorúzás az emlékműnél
- Szózat
- Székely Himnusz

Juhász Barnabás
polgármester


TÁJÉKOZTATÓ
2012. október 10.


FELHÍVÁS
2012. szeptember 24.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Tiszaújvárosi Kirendeltsége 2012. október elején tanfolyamot indít
- burkoló
- egyéb eljárás szerinti hegesztő+minősítés
- általános ápolási asszisztens

szakképesítés megszerzésére.

A tanfolyamon való részvétel feltétele:
- min. általános iskolai végzettség, (ápolási asszisztensnél 10 osztály)
- álláskeresőkénti regisztráció
Jelentkezés:
Kirendeltségünkön személyesen az információs pultnál 2012.09.28-ig.


Testületi ülés meghívó
2012. szeptember 21.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 25-én, kedden 18.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39. Napirendek: További részletek»


MOZDULJ VELÜNK! Plakát letölthető»
2012. szeptember 19.

Iskolánk, a hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tantestülete úgy döntött, hogy minden diák és pedagógus részvételével ismét bekapcsolódik a Magyar Diáksport Szövetség által 2012. szeptember 21-re meghirdetett, "A Magyar Diáksport Napja" című országos program megvalósításába.

A Magyar Diáksport Szövetség célkitűzése, hogy ezen a napon Magyarország összes iskolájában minden diák legalább 120 perc időtartamban sportoljon! Az egyetlen közös program ezen a napon, hogy minden település minden diákja és vállalkozó szellemű polgára teljesítse a Diáksport Napi Futótávot: 2012-ben a 2012 métert.

Felvettük a kapcsolatot a fenntartó önkormányzat dolgozóival, a környezetünkben található civil szervezetekkel - a Hejőbábai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, Hejőmenti Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány, Hejőbába Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Hejőmenti Romák és Nagycsaládosokért Egyesület, Polgárőr Egyesület, hejőbábai Pszichiátriai Otthon képviselőivel-, tájékoztattuk őket és meghívtuk, hogy "mozduljanak velünk": jelenlegi és volt diákokkal, a szülőkkel, pedagógusokkal.

A megvalósítandó sportprogramjaink között szerepel a közös bemelegítés, 2012 m síkfutás, játékos sportversenyek. Együtt teljesíti fiatalos nagymama - nagypapa - unoka, sportos és kevésbé sportos anyuka - apuka - gyerek, tanár néni - tanár bácsi - diák a változatos feladatokat: lajhármászás, akadálypálya, tollaslabdázás, különböző labdajátékok, kötélhúzás, kispályás futball, stb.

"Nem az számít, hogy nyerünk vagy éppen vesztünk, még az se fontos, hogy jók vagyunk-e. Egyedül az számít, hogy játszunk-e." (Több, mint sport c. film)


TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL
2012. szeptember 14.

Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy a hulladékot szállító AVE MISKOLC Kft. 2012. szeptember 19-én, szerdán reggel 6.00 órától lomtalanítást végez. A feleslegessé vált, elszállításra szánt lomokat (vashulladék, ruhafélék, stb.) szíveskedjenek a kuka mellé kihelyezni, azok a háztartási hulladékokkal együtt elszállításra kerülnek.
Felhívom figyelmüket, hogy veszélyes hulladékokat (pl: gumiabroncs, TV készülék, akkumulátor, hűtőszekrény, festék-, olaj-származékok, zöld hulladékot stb.) ne helyezzenek ki, mert azt nem szállítják el.
Kérem a lakosságot, vegye igénybe a szolgáltatást.
Hejőbába, 2012. szeptember 13.

Tisztelettel: Juhász Barnabás polgármester


ŐSZKÖSZÖNTŐ NAPOK AZ ISKOLÁBAN
2012. augusztus 22..


2012. augusztus 22-24-én 09.00-14.00 óráig
ŐSZKÖSZÖNTŐ NAPOK a hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolában. Plakát letölthetők»


Testületi ülés meghívó
2012. augusztus 17.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 22-én, szerdán 18.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39. Napirendek: További részletek»


"Kéz a kézben" nap Hejőbábán
2012. augusztus 7.

A Hejőmenti Romák és Nagycsaládosokért Egyesület és a Hejőbábai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében a: -Hejőbába Gyermekeiért Alapítvánnyal,
-Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesületével,
-Hejőmenti Hagyományőrző Közhasznú Alapítvánnyal,
-Katolikus Caritas Hejőbábai csoportjával és a
-Hejőbábai Polgárőr Egyesülettel
együttműködve, Hejőbába Község Önkormányzatának támogatásával "Kéz a kézben" elnevezéssel családi napot szervez 2012. augusztus 11.-én szombaton, 13 órai kezdettel a Községi Parkban. Családi vetélkedők, focimeccsek kerülnek megrendezésre, közben játszóház és kézműves foglalkozás lesz, a Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesületének énekes majd táncos előadása, Hatvani György zenés előadása, a helyi zenekarok: Farkas Band, Nótár duó, Rontó family, Juhász együttes, Balogh trió fellépései teszik színesebbé a napot. Vendégünk lesz a Dorkó Band is. Lesz romatánc, break és vers mindenkinek. A nap végét egy bállal zárjuk.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Részletes program


V. HEJŐMENTI SOKADALOM
2012. július 27.

Műsor terv V. Hejőmenti Sokadalom Hejőbába; 2012. augusztus 3-4.
Augusztus 3. péntek
Kiállítás: "Arass, rózsám, arass..."

  1. Aratáshoz kapcsolódó eszközökből kiállítás – helyben gyűjtött anyag
  2. Szabóné Jurcsek Emília szalmafonó népi iparművész szalma munkáinak kiállítása
  3. Madárijesztő készítő verseny eredmény hirdetése
  4. Játszóház - szalmázás Vezeti: Füredi Zsuzsanna szalma- és csuhéfonó, játszóház vezetővel

Helyszín: Művelődési Otthon, Hejőbába
Kezdési időpont: 15:00 óra
"Földiekkel játszó égi tünemény"
SEBESTYÉN MÁRTA (UNESCO Artist for Peace) és ANDREJSZKI JUDIT csembalóművész, barokkénekes műsora
Helyszín: Római Katolikus Templom, Hejőbába
Kezdési időpont: 20:00 óra
Jegyek elővételben a www.hejosokadalom.extra.hu oldalon
foglalhatóak, 1200 Ft áron.
Helyszínen vásárolt jegy 1500 Ft

2012. augusztus 4. szombat
Hejőbába, Községi Park (GÖDÖR)

Főzőverseny
Helyszín: Községi Park
Kezdés 8:00
Zsűri elnöke: Csetneki László, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Észak- Bükki régiójának elnöke, Magyar Szabadtűzi Lovagrend tagja
Folyamatos programok, 10:00-18:00
Paprika Jancsi Csúzlizdája
Kádár Fotoszinház, vásári fotózkodás
Játékos tudomány – óriás társasjáték
Kézműves kirakodóvásár

További programok:

Megnyitó
12:30-13.00 Hejőbábai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület énekkara
13.00-14:00 Görömbölyi színkör – Vásári komédia
14:00-14:30 Borockás Néptáncegyüttes
14:30-15:30 Tarsoly Zenekar, Kisgyőri Népdalkör, Kökörcsin Táncegyüttes Kisgyőr
15:30-16:00 B.-A.-Z. Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület lovas bemutatója
16:00-17:00 Zilah városából Román Néptáncegyüttes
17:00-17:45 Vagabanda gólyalábasok- élőzenés vásári komédia
18.00-18:30 Tarsoly zenekar és Kisgyőri énekkar vagy Néptánc csoport
18:30-19:00 Hejőbábai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület tánckara
19:00-20:00 Kiss Kata Zenekar
20:00-21.00 Kovács Nóri koncert (Balkán Fanatik, Motiva Együttes énekese)
21:00 21:30 Tűzzsonglőr show
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

"A HEJŐMENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ALAPÍTVÁNY
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT AZ
V. HEJŐMENTI SOKADALOM
NÉPMŰVÉSZETI KIRAKODÓVÁSÁR,
NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCFESZTIVÁL RENDEZVÉNYÉRE,
MELY
2012. AUGUSZTUS 3-4-ÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE HEJŐBÁBÁN.
KÉRJÜK TISZTELJEN MEG BENNÜNKET JELENLÉTÉVEL!"Katolikus Hittantábor Hejőbábán/ 2012.06.14-22/
2012. július 17.
Képgaléria
Az idén első alkalommal Szűcs Zsolt atya vezetésével és a helyi Caritas csoport támogatásával 31 hittanos részvételével napközis táborban vehettek részt a hejőbábai hittanosok.
A tábor elsődleges célja volt, hogy a gyerekek még közelebb kerüljenek Istenhez, és a szülők számára is segítséget kívántunk nyújtani, hiszen az iskola befejeztét követő első héten biztonságban, szerető kezekben tudhatta gyerekét minden szülő.

A tábornak voltak állandó napirendjei, mint a közös ima, a közös éneklés és a szentírás titkaiba is bepillantást nyerhettek a gyerekek. Zsolt atya vezetésével tartalmas, keresztény értékű foglalkozásokkal gyarapították ismereteiket.
További részletek..


Lakossági vízbekötés támogatása
2012. június 27.

A BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRT. ezúton tájékoztatja Hejőbába község azon ingatlantulajdonosait, akik eddig nem csatlakoztak az ivóvíz hálózatra, hogy 2012. évben is lehetőséget ad bekötési kedvezmény igénybevételére, melynek összege: 21.400,- Ft + áfa=27.180,- Ft.
A kedvezmény mértéke minden bekötésnél állandó, de a tényleges költség függ a bekötő vezeték hosszától, a gerincvezeték minőségétől és átmérőjétől. A kedvezményen belül a vízórát térítésmentesen biztosítják, a szerelési díjból 50 % engedményt adnak. A helyszíni felmérésre nem számolnak díjat.
A tényleges költség az alábbi tételeket nem tartalmazza:
- a fölmunka és az út helyreállítása
- a vízmérő óra akna költsége
- geodéziai bemérések díja
- közútkezelői hozzájárulás
- esetleges útátfúrás, védőcsövezés költsége

A felajánlott kedvezmény 2012. június 15 - 2012. október 31. között érvényesíthető.
További információ: BORSODVÍZ zRt. 3433 Nyékládházi Üzemvezetősége Vágóhíd u. 13.
Telefon 46/591-333
Megrendelő adatlapot a hejőbábai polgármesteri hivatalban kérhet.


Testületi ülés meghívó
2012. június 22.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 27-én, szerdán 17.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39. Napirendek: További részletek» Beszámoló a 2011/2012-es tanév munkájáról»


MEGHÍVÓ
2012. június 11.

Tisztelt Nyugdíjas Honfitársaim!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szakemberei közbiztonsági fórumot szerveznek a hejőbábai 65 éven felüli polgárok részére.
Időpontja, helyszíne: 2012. június 14. (csütörtök) 10.00 órai kezdettel a helyi művelődési házban. A rendezvényen részt vesz a Kapitányság vezetője, dr. Kalapos István rendőr alezredes úr is, kérdéseiket neki is feltehetik.
A fórumra ezúton tisztelettel meghívom Önöket, számítok megjelenésükre.
Hejőbába, 2012. június 11.

Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármester


HEJŐBÁBA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY 2011 évi BESZÁMOLÓJA
2012. május 30.

A HEJŐBÁBA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY az előírásoknak megfelelően elkészítette éves részletes jelentését:
Név: HEJŐBÁBA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18423413-1-05
Számlaszám: 11734114-20064536
A Kuratórium elnöke: Demeter Jánosné
A Kuratórium tagjai: Monoki Lászlóné
Nótár Józsefné Csóka Aranka
Farkasné Tóth Ildikó
Takácsné Surjánszki Blanka
Egyszerűsített beszámoló 2011. év/További részletek»


Meghívó az önkormányzat nyílt ülésére
2012. május 25.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 30-án, szerdán 17.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39. Napirendi javaslat:További részletek»


Meghívó közmeghallgatásra
2012. április 21.

Hejőbába Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 26-án, csütörtökön 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk lakosságát.
Helyszíne: Művelődési Ház nagyterme, Hejőbába, Fő u. 41.
Napirendek: További részletek»


Meghívó együttes ülésre /Hejőkeresztúr
2012. április 21.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-án, csütörtökön 15.00 órai kezdettel együttes ülést tart Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat képviselő-testületével, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőkeresztúr, Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Napirendek: További részletek»


Testületi ülés meghívó
2012. április 21.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 25-én, szerdán 18.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendek: További részletek»


Meghívó együttes nyílt ülésre/Nemesbikk
2012. április 21.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 25-én, szerdán 17.00 órai kezdettel együttes, nyílt ülést tart Nemesbikk község képviselő testületével melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendek: További részletek »


Testületi ülés meghívó
2012. április 05.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 5-én, csütörtökön 17.30 órai kezdettel rendkívüli, munkaterven kívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendi javaslat:
1. A játszótér építésével kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok elfogadása
Előadó: polgármester
2. Indítványok, javaslatok, bejelentések.
A napirendekhez tanácskozási joggal meghívottak:Dr. Karsza István körjegyző
Hejőbába, 2012. április 5.
Tisztelettel:

Juhász Barnabás
polgármeste
r


TÁJÉKOZTATÁS LOMTALANÍTÁSRÓL
2012. március 29..
Ezúton tájékoztatom a település lakosságát, hogy a hulladékot szállító AVE MISKOLC Kft. 2012. április 4-én, szerdán reggel 06.00 órától lomtalanítást végez.

A feleslegessé vált, elszállításra szánt lomokat (vashulladék, ruhafélék, stb.) szíveskedjenek a kuka mellé kihelyezni, azok a háztartási hulladékokkal együtt elszállításra kerülnek.Felhívom figyelmüket, hogy veszélyes hulladékokat (pl: gumiabroncs, TV készülék, akkumulátor, festék-, olaj-származékok, stb.) ne helyezzenek ki, mert azt nem szállítják el.
Kérem a lakosságot, vegye igénybe a szolgáltatást.
Hejőbába, 2012. március 28.
Tisztelettel:

Juhász Barnabás polgármester


TÁJÉKOZTATÁS
2012.március 29..

Ezúton tájékoztatjuk a település polgárait, hogy a helyi Katolikus Karitász 2012. március 8-i felhívása alapján 220 kg tartós élelmiszer érkezett a gyűjtőhelyekre. A Karitász csoport döntése alapján az adományokból 26 rászoruló hejőbábai családot támogattunk, akik részére az adományt 2012. március 21-én a csoporttagok személyesen átadták.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik felajánlották az élelmiszereket, segítve ezzel a nehéz szociális illetve egészségügyi helyzetben lévő családokat.
Hejőbába, 2012. március 28.
Tisztelettel:

Katolikus Karitász hejőbábai csoportja


ÁRAMSZÜNET
2012. március 28.

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. ezúton értesíti Hejőbába község lakosságát, hogy

  • 2012. március 29-én 9.00-15.00 óráig,
  • 2012. április 2-án és 3-án 9.00-15.00 óráig

a Fő út 1-9. és 2-20., Kossuth u. 1-25. és 3-28., Dózsa Gy u. 43-61. és 28-39. számig,

  • 2012. március 29-én és 30-án 9.00-15.00 óráig,
  • 2012. április 2-án, 3-án és 4-én 9.00-15.00 óráig

A Fő út 11. szám alatt, valamint a Hejő és a Gyepszél utakon

A HEJŐ ÚTI VILLANYHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATAI MIATT
(OSZLOP- ÉS VEZETÉKCSERE)
a villamos energia-szolgáltatást szüneteltetjük.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel az érintett lakók, intézmények, kereskedelmi egységek stb. figyelmét arra, hogy amennyiben a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

ÉMÁSZ Nyrt.


DIÁKIGAZOLVÁNY RENDELÉSI MENET
2012. március 26.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ RENDSZERŰ DIÁKIGAZOLVÁNY RENDELÉS MENETÉRŐL
2012. január 1-től a diákigazolvány igénylése elektronikusan történik, melyet 2011. december 30-án megjelent az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz.
Tovább»


Testületi ülés meghívó
2012. március 23.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 28-án, szerdán 17.45 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendek: További részletek »


ÉRTESÍTÉS
2012. március 23.

Tisztelt Hejőbábai Lakosok!
A községben működő Pszichiátriai Betegek Otthonában nagyon kedves húsvétváró asztali díszek, textil nyuszik, ajtódíszek, kerámia- és egyéb textiltermékek készültek.

Szeretettel hívjuk Önöket a 2012. április 4-én, szerdán 9.00–15.00 óra között megrendezésre kerülő Húsvéti Vásárra a helyi Művelődési Ház nagytermébe

Pszichiátriai Betegek Otthona
vezetősége


TARTÓS ÉLELMISZER GYŰJTÉS
2012. március 9.

Tisztelt Hejőbábai Családok!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben arra kéri a híveket, hogy gyűjtsenek a rászorulók számára tartós élelmiszert a nagyböjti időszakban.
Ehhez a felhíváshoz csatlakozik a hejőbábai Katolikus Karitasz Csoport. Az adományokat a vasárnapi szentmiséken várjuk március 11-én és 18-án 9-11 óra között, de a polgármesteri hivatalban is leadható március 12- március 14. között munkaidőben. Az összegyűjtött élelmiszereket (liszt, cukor, rizs, tésztafélék, étolaj, konzervek stb.) a hejőbábai rászoruló családoknak adományozzuk a karitasz csoport közreműködésével.
Köszönettel: a hejőbábai Karitasz csoport


MEGHÍVÓ
2012. március 8.
HEJŐBÁBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁT, HOGY A HAGYOMÁNYOKNAK MEGFELELŐEN EGYÜTT ÜNNEPELJÜK AZ 1848/49-es FORRADALOM- ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁT.

A megemlékezés helye és ideje: a Művelődési Házban, 2012. március 14-én (szerdán) 15.00 órától

A megemlékezés programja:
Ünnepi köszöntő (a szónok személyének felkérése a Kormányhivatalon keresztül folyamatban van)
Megemlékezés a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
tanulóinak és óvodásainak részvételével.
Koszorúzás a művelődési ház előtti I-II. világháborús emlékműnél

Vasárnap (március 11-én) 9.30 órakor a Római katolikus templomban szentmisével egybekötött koszorúzás lesz.
Március 18-án, vasárnap 10.00 órakor a Református templomban koszorúzásra és istentiszteletre várják a híveket.

Tisztelettel:
Juhász Barnabás
polgármester


NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
2012. március 4.


BOLDOG NŐNAPOT KÍVÁNOK
MINDEN KEDVES
HÖLGY OLVASÓNKNAK!

Hejőbába Községi Önkormányzat
férfi tagjai nevében

Juhász Barnabás
polgármester


Testületi ülés meghívó
2012. február 25.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án, kedden 17.00 órai kezdettel együttes, nyílt ülést tart Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat képviselő-testületével. Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 3593 Hejőbába, Fő út 39.
Napirendek: További részletek »


TÁJÉKOZTATÁS
2012. február 15

Ezúton tájékoztatom településünk lakosságát, hogy a rossz időjárásra tekintettel a hulladékot szállító AVE Miskolc Kft. visszarendelte telephelyére a kukás autót, így az csak két utcában tudta a mai napon üríteni az edényeket.
A pótlást a jövő héten szerdán (22-én) végzik el a megszokott időpontban, így a háztartásokban felhalmozódott hulladékot - amennyiben már nem fér a kukába - kérem műanyag zsákban helyezzék ki az ingatlanuk elé az utcára, azt elszállítják onnan.
A kft. ügyvezetői nevében is kérem megértésüket, türelmüket!

Juhász Barnabás
polgármester


Testületi ülés meghívó
2012. február 10.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 14-én, kedden 17.00 órai kezdettel együttes, nyílt ülést tart Nemesbikk község képviselő testületével, melyre ezúton
tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helyszíne: Nemesbikki községi konyha étterme.
Napirendek:További részletek »


Testületi ülés meghívó
2012. január 20.

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 25-én, szerdán 18.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom településünk érdeklődő lakosságát. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Hejőbába, Fő u. 39.) Napirendek: További részletek »


 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.