Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Archívum - Hírek 2020

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is letölthető!
Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről
2020. december 16..
Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről.
További részletek *pdf

Tájékoztató
2020. november 20.

Miskolci egyetemista az 500. területvédelmi tartalékos Borsod megyében
Megkötötte szerződését az 500. önkéntes területvédelmi tartalékos katona Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A miskolci egyetem hallgatója hosszú távon is a Magyar Honvédségen belül szeretné kamatoztatni a tudását, ezért a tartalékos szolgálat után szerződéses katonaként tervezi a karrierjét.
Tizenöt tartalékos katona írta alá szerződését a Magyar Honvédség miskolci toborzó irodáján, vállalva ezzel, hogy tanulmányaik vagy munkájuk mellett honvédelmi feladatokból is kiveszik a részüket. Köztük volt az 500. szerződő, Grasalkovits Kinga végzős egyetemi hallgató is, elköteleződésével fontos mérföldkőhöz juttatva a régiós toborzást.
A fiatal diák pár hónapja az egyetemi campuson működő toborzó irodába tért be először, de korábban már Honvédelmi Többtusa versenyen is találkozott katonákkal. Mint elmondta, mindig is érdekelte a fegyveres testületek munkája, és élvezettel hallgatta a régi sorkatonaságról szóló történeteket is. Kinga jelenleg végzős anyagmérnök a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán, ezért hosszú távon is lehetőségként tekint a Magyar Honvédségre. Mivel járműipari öntész szakirányú diplomája lesz, a tartalékos lét után a szerződéses katonai szolgálatvállalást mérlegeli.
„A néhány éve folyó haderőfejlesztés miatt a honvédség tárt karokkal várja a műszaki végzettségű fiatalokat is, akik változatos beosztásokban tudják nálunk hasznosítani a tudásukat. A gépek önmagukban mit sem érnek, felkészült katonák szükségesek a működtetésükhöz.” – mondta Nagy Géza őrnagy, a miskolci toborzó iroda vezetője.
A jubileum ellenére a járványügyi helyzet miatt ünnepélyes keretek mellőzésével zajlott az esemény. Országos szinten már 10.000 fölött jár a tartalékos katonák száma, köztük szép számmal vannak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeiek is. Három éve, az önkéntes tartalékos katonák toborzásának megindulása óta országos viszonylatban folyamatosan 4-5. hely környékén szerepel a régió, ami annak tükrében szép eredmény, hogy a régióban jelenleg nincs nagy létszámú katonai szervezet.
„A most szerződést kötött tartalékosokra a közeljövőben egy mozgalmas kiképzés vár, mely során az élet más területén is hasznosítható tudásra is szert tesznek az alapvető katonai ismeretek mellett.” – árulta el Bátor Ferenc alezredes, az állomány felkészítéséről gondoskodó helyi 2. Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka.

https://drive.google.com/drive/folders/14PiMJbtQGdHRNErkqvqf7mzAkjgfSpVx?usp=sharing


Tájékoztató
2020. november 12.

Tájékoztató a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről

• Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, kivéve munkavégzés, melyet igazolni szükséges.
• Minden gyülekezés tilos.
• Bezárnak az éttermek, csak házhoz szállítás lehetséges, de az üzemi éttermek nyitva tarthatnak.
• Az üzleteknek és a fodrászatoknak és az egyéb kisipari szolgáltatásoknak este 7-kor be kell zárniuk.
• A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti és oktatási céllal utazókat.
• Általános rendezvénytilalmat rendelnek el.
• Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken csak 10 fő vehet részt.
• Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. Az egyházi és polgári szertartásokon csak a lebonyolításban részt vevők, illetve a családtagok közül a szülők, a testvérek és a tanúk vehetnek részt.
• Temetéseket legfeljebb 50 fővel tarthatnak.
• A sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni. Szabadtéren az egyéni sportolást engedik, azonban az amatőr csapatsport tilos.
• A szabadidős létesítményeket, fitnesztermeket, fedett uszodákat, színházakat, múzeumokat, állatkerteket be kell zárni.
• A felsőoktatás csak online formában működhet, és bezárnak a felsőoktatási kollégiumok is. A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatásra térnek át. A bölcsődék, óvodák és általános iskolák nyitva maradnak.
• Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények dolgozóit hetente tesztelni kell.
• A református egyház nem tart Istentiszteletet, a római katolikus egyház a járványügyi szabályok figyelembevételével az egyházi szertartásokat megtartja.
• A könyvtár működése szünetel.
• A maszk viseléssel és távolságtartással kapcsolatos eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszk viselés kötelező. Sporttevékenység során, zöld területeken maszk viselése nem kötelező.

Kérem Önöket a szabályok betartására!
Hejőbába, 2020. november 12.

Kovács Katalin
polgármester


Tájékoztatás ügyfélfogadásról*pdf
2020. november 6.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus elleni védekezésre tekintettel a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. november 9. napjától (hétfő) határozatlan ideig szünetel.
Anyakönyvi ügyintézést sürgős esetekben látunk el, mely előzetes telefonos egyeztetés alapján az alábbi elérhetőségeken történhet:

Magyar Edit 06-49/458-816
Szántainé Emődi Ildikó 06-49/458-816

Személyes ügyintézés helyett, hagyományosan postai levél megküldésével, papír alapon (a Hivatal bejáratánál kihelyezett gyűjtőládába dobva), vagy elektronikusan

ügyfélkapus elérhetőséggel vagy e-mail üzenetben intézzék ügyeiket az alábbi elérhetőségeken.

Postacím: 3593 Hejőbába, Fő utca 39.
E-mail cím: hbabahiv@hu.inter.net
E-papír: https://epapír.gov.hu
Telefon: 06-49/458-816

Köszönjük szíves megértésüket.
Hejőbába, 2020. november 6.

dr. Karsza István
jegyző

Telefonon a hivatal dolgozói az alábbi elérhetőségeken állnak a Tisztelt Lakosság rendelkezésére:

Kovács Katalin polgármester Tel.: 30/249-5216
dr. Karsza István jegyző Tel.: 30/337-7061

Balogh Erika pénzügyi munkatárs,
Czakóné Kalóczkai Katalin adóügyi munkatárs,
Hudák Evelin pénzügyi munkatárs,
Magyar Edit anyakönyvvezető,
Szántainé Emődi Ildikó szociális munkatárs

a 49/458-816 telefonszámon.


Tájékoztatás családok egyszeri év végi támogatásáról
2020. november 10
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletében szabályozott gyermekes családok végi támogatása 2020. november 10. napjától benyújtott kérelem alapján igényelhető. Eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, kiskorú gyermeket nevelő családok, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át (285.000,- Ft) .
A támogatás mértéke:
  • egy kiskorú gyermeket nevelő család esetén 5.000,- Ft
  • két kiskorú gyermeket nevelő család esetén 10.000,- Ft
  • három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 15.000,- Ft

A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2020. november 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal *docx


Tájékoztatás egyszeri év végi támogatásról
2020. november 10
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletében szabályozott egyszeri év végi támogatás 2020. november 10. napjától benyújtott kérelem alapján igényelhető. Eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 900 %-át (256.500,- Ft), egyedül élők egy egyedülállók esetén az 1000 %-át (285.000,- Ft).

A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 30.000,- Ft/fő
egyedül élők vagy egyedülállók esetén 40.000,- Ft/fő

A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtott kérelem alapján a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok, illetve az egészségkárosodást megállapító orvosi igazolás benyújtásával 2020. november 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal *docx


Lakosság tájékoztatása a kihirdetett veszélyhelyzetről
2020. november 6.
Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésről.
További részletek *pdf

Álláshirdetés
2020. október 26.
Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi munkatárs betöltésére.
További részletek *pdf

Meghívó
2020. október 19.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
2020. október 13.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hejőbába Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban További részletek *pdf


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hejőbába Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve,26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban További részletek *pdf


Meghívó
2020. október 13.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 14.-én szerdán 11.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. szeptember 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 1. napján csütörtökön 16.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. szeptember 21.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 23-án szerdán 15.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Legeltetési tilalom és ebzárlat!
2020. szeptember 21.

Hejőbába, Hejőkeresztúr települések közigazgatási területére 2020. október 4. és 2020. október 24 közötti időszakra legeltetési tilalmat, és ebzárlatot rendelek el a következők szerint.
További részletek *pdf


MEGHÍVÓ PROJEKTÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE
2020. szeptember 14.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról
2020. augusztus 24.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 5/C. fejezete alapján tanévkezdési támogatásban részesíthető a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő

óvodás,
általános iskolai tanuló,
a középfokú oktatásban részt vevő tanuló,
illetve nappali tagozaton felsőfokú oktatásban részt vevő hallgató,

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 forintot).
A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető és oda benyújtott kérelem alapján a jövedelem- és a nem helyben (Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola) tanulók esetén tanulói-, hallgatói jogviszony igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2020. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


Meghívó
2020. augusztus 19.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 26-án szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Pályázati felhívás
2020. augusztus 05.

Pályázati felhívás
Tanulmányi ösztöndíj benyújtására az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

Hejőbába Községi Önkormányzat pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
A pályázat keretében tanulmányi ösztöndíjra válik jogosulttá az a hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskola felső tagozatába (5-8. osztály) jár és az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,8 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, igazolatlan hiányzása nincs és egyéb ösztöndíj támogatásban nem részesül.

További részletek *pdf
Jelentkezési lap ösztöndíjhoz *word *pdf


Meghívó
2020. július 28.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 29-én szerdán 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. július 20.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 20-án hétfőn 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


ÁLLÁSHIRDETÉS!
2020. július 17.

Hirdetmény
2020. július 2.

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélfogadása VÁLTOZIK

Ügyfélfogadás 2020. július 6-tól

Hétfő 08.00-18.00
Kedd 08.00-14.00
Szerda 08.00-18.00
Csütörtök 08.00-16.00
Péntek 08.00-14.00

Tiszaújvárosi Járási Hivatal


Meghívó
2020. június 30.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jén szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020.június 22.

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lezajlott a koronavírus-járvány első hulláma és a veszélyhelyzetben hozott intézkedések folyamatos könnyítése zajlik. A vírus továbbra is fertőzhet, ezért be kell tartani a járvány megelőzésével kapcsolatos szabályokat. A kormány megszüntette a veszélyhelyzetet, de járványügyi készültségi időszakot rendelt el, amely alatt továbbra is kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése az üzletekben történő vásárlás során és a tömegközlekedési eszközökön történő utazás során.
Az önkormányzati hivatal a korábban megszokott ügyfélfogadási rendben fogadja az ügyfeleket, de továbbra is kérjük a száj és az orr eltakarását és a megfelelő védőtávolság megtartását a személyes ügyintézés során.
Hejőbába, 2020. június 22.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 22.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Szülői tájékoztató!
2020. május 22.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. május 25-én hatályba lépő 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet szerint 2020. május 25. napjától (hétfőtől) az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek tovább, a gyermekeket az óvodai nevelésben további feltételek előírása nélkül fogadják.
További részletek*pdf


Vészhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés!
2020. május 15.

T Á J É K O Z T A T Ó
a vészhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján 2020. május 18-tól a veszélyhelyzet fennállása alatt az engedélyköteles tevékenység – a rendeletben meghatározott kivételekkel – bejelentés alapján is gyakorolható.
A bejelentést kizárólag az alábbi elektronikus utak valamelyikén lehet benyújtani:
• ügyfélkapun,
• elektronikus űrlap útján,
• általános célú elektronikus kérelem űrlap (ePapír) szolgáltatás útján, valamint
• a bejelentes@hejobaba.hu email címre történő megküldéssel.
További részletek letölthetők*pdf

Vészhelyzet alatti engedélyköteles ipari tevékenység bejelentése
/Letölthető
Veszélyhelyzet_alatti_engedélyköteles_kereskedelmi_tevékenység_bejelentése
/Letölthető

FELHÍVÁS!
2020. május 12.

FELHÍVÁS!

Az Északkelet-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda megkeresésére kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az autóbusz menetrendet érintő észrevételeket, javaslatokat 2020. május 20-ig szíveskedjenek az Önkormányzati Hivatalba bejelenteni.

Kovács Katalin sk.
polgármester


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 08.

Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanítás újraindításáról. További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 06.

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!/Egészségügyi ellátás
2020. május 04.

Tájékoztató
Megjelent a Kormány 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről, amely 2020. május 4. napján lép hatályba. A kormányrendelet kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
A rendelet előírja általános védelmi intézkedésként, hogy a más emberekkel történő érintkezések számát továbbra is a lehető legalacsonyabb számúra kell korlátozni és 1,5 méter védőtávolságot kell tartani lehetőség szerint.
Üzletben történő vásárlás és a tömegközlekedés (autóbuszon, vonaton történő utazás) igénybevétele során mindenki köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot, sálat vagy kendőt viselni.
Megnyitásra kerülnek a közterületek és a parkok is (községi park) látogathatóak, de a védőtávolság megtartása itt is kötelező.
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ/Óvodai ügyelet
2020. május 04.

Tisztelt Hejőbábai Lakosok!
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 24.

ÉMÁSZ hálózat karbantartása miatt áramszolgáltatás szünetelése!
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓK!
2020. április 22.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fogorvosi rendelőt kizárólag foghúzás céljából kereshetik fel személyesen hétfőnként 8 órától 10 óráig és csütörtökönként 14 órától 16 óráig.
Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal

A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők*jpg

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 14.

Tájékoztatás hulladékudvarokkal kapcsolatban
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 09.

A húsvéti ünnepekhez kapcsolódó nyitvatartási és hulladékszállítási rend
További részletek letölthetők*pdf


TÁJÉKOZTATÓ!
2020. április 08.

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL
További részletek letölthetők*pdf


Óvoda és Konyha rendkívüli szünetének elrendelése!
2020. április 08.

Hejőbába Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2020.(IV.5.) határozata a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha intézményben rendkívüli szünet elrendeléséről
További részletek letölthetők*pdf


Tájékoztató levél szülőknek beiratkozásról!
2020. április 06.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
További részletek letölthetők*pdf


ISKOLAI BEIRATKOZÁS!
2020. április 02.

Beiratkozás a 2020/2021. tanévre a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolába és Nemesbikken működő telephelyére.
Tisztelt Szülők!
Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre a beiratkozással kapcsolatban a következő eljárásrendet érvényesítjük:
A járványhelyzetre való tekintettel az intézményünkbe való beiratkozásokat elsősorban online felületen kívánjuk megvalósítani. (Ez mind a körzetes, mind a körzeten kívüli leendő tanulóinkra vonatkozik.)
2020. április 28-ig intézményünkbe a körzetünkbe tartozó gyerekeket hivatalból felvesszük.
AMENNYIBEN A TANULÓ AZ ISKOLA KÖRZETÉBE TARTOZIK, EGYÉB TEENDŐJE NINCS!!
Nekik a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a 2020/2021-es tanév első napján (szeptemberben) lesz lehetőségük.
Intézményünkbe a nem körzetes tanulók beiratkozását 2020. április 6-tól 2020. április 24-ig várjuk az alábbi formákban:
/ További részletek letölthetők*pdf


TÁJÉKOZTATÓK!
2020. március 31.

A Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha tájékoztatója az óvodai beiratkozásról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 7/2020.(III.25.) EMMI határozata a 2020/2021-es óvodai nevelési évre és az iskolai tanévre történő beiratkozásról
Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai és iskolai beiratkozásról
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők !

LEGELTETÉSI TILALOM!
2020. március 31

HATÁROZAT
Hejőbába, Hejőkeresztúr települések közigazgatási területére 2020. április 5.-2020. április 25. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint: / További részletek letölthető *pdf


Polgármesteri Határozat!
2020. március 30
A képre kattintva a határozat nagyobban is olvasható!

TÁJÉKOZTATÓ!
2020. március 27
A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm.rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot. A lakóhely elhagyására 2020. március 28. napjától 2020. április 11. napjáig kizárólag indokolt
esetben kerülhet sor.
A Rendelet részletesen szabályozza az alapos indokokat, amely alapján a lakóhely elhagyása megtörténhet, ezek közül az alábbiakat emeljük ki:
 munkavégzés,
 orvos felkeresése,
 házasságkötés és temetés szűk családi körben,
 élelmiszerüzletben és drogériában, valamint piacon történő vásárlás,
 tankolás,
 templomba járás /További részletek letölthetők *pdf
A K O R M Á N Y rendelete a kijárási korlátozásról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
/ Letölthető *jpg

TÁJÉKOZTATÓ!
2020. március 27

TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 20
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is letölthető!

TÁJÉKOZTATÓK!
2020. március 19

Étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás/ Letölthető *jpg


TÁJÉKOZTATÓ!
2020. március 19

TISZAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL/ FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
FELHÍVÁS

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a kormányhivatalok és járási/kerületi hivatalok a következő módon korlátozzák ügyfélfogadásukat:
 Ügyintézésre kizárólag elektronikusan vagy telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség
 Az ügyfélszolgálatok korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
 Kérjük, hogy ügyintézéskor csak indokolt esetben érkezzen kísérővel!
 Elkerülhetetlen személyes ügyintézés esetén, várakozáskor kérjük betartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter „szociális” távolságot!

Ügyfélszolgálatunkon a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
Foglalkoztatási ügyek 06 49 544-030
További információk:
www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abaujzemplen/szervezet/jarasihivatalok/tiszaujvarosi-jarasi-hivatal
vagy:
www.kormanyhivatal.hu > foglalkoztatas.tiszaujvaros@borsod.gov.hu
Postai cím: 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u.8.

PLAKÁT *pdf


TÁJÉKOZTATÓK!
2020. március 18

Koronavírussal kapcsolatos tájékoztatók!/ Letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 17.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal tájékoztatása alapján kormányablak busz 2020. március 31. napjára tervezett ügyfélfogadása – az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel – elmarad.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


TÁJÉKOZTATÁS!
2020. március 17.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal tájékoztatása alapján az ügysegédi ügyfélfogadás

2020. március 17. napjától

visszavonásig szünetel.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


FELHÍVÁS!
2020. március 16.

Vészhelyzetben hivatalos okmányok érvényességével kapcsolatos tájékoztatás /TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *PDF


TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOSAN!
2020. március 16.

Tájékoztatás koronavírussal kapcsolatosan: 2020. március 16-tól a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha intézményben rendkívüli szünet elrendeléséről /TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *PDF


HIRDETMÉNY!
2020. március 10.

Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírussal kapcsolatban követendő eljárásrendje /LETÖLTHETŐ *PDF


TÁJÉKOZTATÓ!
2020. március 11.

Tájékoztató és jelentkezési lap a 10 hónapos rendőr szakképesítéshez /LETÖLTHETŐ *PDF


KÖZLEMÉNY!
2020. március 10.
A képre kattintva a közlemény nagyobban is letölthető!Meghívó
2020. március 09.

HIRDETMÉNY
2020. március 05.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. március 06.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által működtetett kormányablak busz 2020. március 31-én 9,00 órától 13,00 óráig a Dél-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthonánál (Hejőbába, Széchenyi u. 94.) tart ügyfélfogadást. A megadott időszakban lehetőség nyílik többek között személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) készítésére.
További részletek letölthetők*pdf

A képekre kattintva a köszöntők nagyobban is letölthetők!

TÁJÉKOZTATÓ
2020. február 26.

Lehetőségek a haderőben Letölthető *pdf

Zöldhulladék gyűjtés
2020. február 24.

Tájékoztatás a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésről.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2020. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. A zöldhulladék gyűjtését 2020. március 2.-2020.december 15. közötti időszakban kéthetente végezzük.
További részletek *pdf


Meghívó
2020. február 21.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 26-án szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf Előterjesztés*zip


Meghívó
2020. február 07.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 12-én, szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf Előterjesztés*pdf


Pályázati kiírás/iskola intézményvezető
2020. február 05.

Emberi Erőforrások Minisztere a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
További részletek *pdf


Meghívó
2020. január 24.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 29-én, szerdán 16.30 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf Előterjesztés*pdf


 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.