Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hejőmenti Hagyományörző Köszhasznú Alapítvány

FESZTIVÁL PROGRAM, leírás»

Bemutatkozunk

Név: Hejőmenti Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány
Székhelye:
3593 Hejőbába, Táncsics utca 30.
Adószáma:
19334316-1-05;
Bankszámlaszáma:
10102770-11831200-01001008;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
Nyilvántartási sorszáma:
64.077 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 15.Pk.60.127/2008/4 számú végzésével.
Honlap:
www.hejosokadalom.extra.hu
E-mail:
lacikart@citromail.hu
Rendezvényfelelős:
Tóth László,
Tel:
+36-70-3113280

"Vigyázzunk, hogy ne haljanak ki az éneklő népek, a mítoszalkotó népek,
a képíró asszonyok és faragó emberek, mert az ember hal ki velük.
Őrizzük, gyűjtsük, terjesszük műveiket, tanuljunk tőlük,
legyen eleven lelkünk eleven része;
a népléttől el nem különült művészete, amely önmagát mondja, mint a természet,
S épp ezért bizonysága a múltnak és maradandóságnak."
(Juhász Gyula)

2007 novemberében született meg a gondolat, hogy létrehozzunk egy alapítványt, mely elsődleges feladatának tekinti a néphagyományok ápolását, megőrzését és átörökítését a jövő nemzedékek számára. Célul tűztük ki a községünkben, valamint térségünkben élő kézművesek, művészek összefogását. Az alapító óvodapedagógus és hagyományismeret oktatóként is fontos feladatának tartja a néphagyomány ápolását, annak átadását a kisgyermekek számára a mindennapi nevelő-oktató munkája során. Tagja a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Hímző Szakkörének. Az alapítvány létrehozásakor felkerestük azokat az embereket a környezetünkben, akik hasonló értékrendet vallanak magukénak, és szívesen csatlakoztak hozzánk. Az alapítvány elnöke óvodapedagógusi munkája mellett szalma és csuhéfonóként gyermekek számára játszóházakat vezet, tagja a Fügedi Márta Népművészeti Egyesületnek, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkörnek.
Igyekszünk felkutatni azokat az idős embereket, akik még ismerői, tudói a régi mesterségeknek, községünk és a térség hagyományiról vannak emlékeik, és azokat szívesen megosztják velünk. A kis térségünk hagyományainak megismertetésében segítségünkre van a Hejőmenti Települések Szövetsége, mely a Hejő forrásától a torkolatig minden települést magába foglal. Terveink között szerepel további népművészeti rendezvények, kiállítások szervezése településünkön és a környező településeken, valamint egy–egy helyi jellegzetességet feldolgozó kiadvány, kalendárium megjelentetése.
Hisszük, hogy a hagyományok értéket közvetítenek, valamint a műveltségi hiányokat kompenzálni hivatottak. Feladatunknak tartjuk azon értékek megmutatását, átadását, melyek magyarságunk alapját képezik. Mert a felnövekvő nemzedékek a magyarság holnapját fogják építeni, de nem építhetik jövőnket levegőre, hanem csak az elődeink által összehordott kövekre. Múlt nélkül nincs jelen, nincs jövő.
" A ma pedig ölelje át az emlékezettel a múltat, és vágyakozással a jövőt.”"

Az alapítvány célja:
  • Magyarországi működési területén felkutassa, összegyűjtse és ápolja a kárpát-medencei magyar népi hagyományokat;
  • I smeretterjesztő fesztiválok szervezésével megismertesse azokat a 3 és 18 év közötti gyermekekkel, fiatalkorúakkal;
  • Felkeltse e korosztály érdeklődését a népi hagyományok iránt, bevonva őket a hagyományőrző tevékenység folytatásába is;

Az alapítvány ezzel biztosítani kívánja a magyar nemzeti örökség megőrzését és a fiatal generáció részére történő átadását.

Az alapítvány közhasznú, és nyílt. Székhelye Hejőbába, Táncsics út 30.
A programokat a kuratórium tagjai szervezik, a falu lakói segítséget nyújtanak hozzá, pl. társadalmi munka jelleggel részt vesznek a lebonyolításban.
Az eddigi rendezvények finanszírozása pályázat útján, valamint szponzorok felajánlásaiból történt.

Eddigi rendezvényeink:
1. kézimunka kiállítást, melynek jelszava: "Csak a tiszta forrásból!"
2. 2008. augusztus 9-10.- én rendeztük meg az I. Hejőmenti Sokadalom Népművészeti Kirakodóvásár, Népzenei és Néptánc Fesztivált, melynek megrendezéséhez támogatást nyertünk az FVM UMVP Falunapok 2008 pályázatán.
3. 2008 december 13-án rendeztük meg a "Luca naptól karácsonyig"- adventi készülődést, játszódélutánt hagyományőrző, szokásbemutató műsorral, mely rendezvényünket a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány támogatott.

 


Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány
Képek Hejőbábáról
© 2005-2014 Minden jog fenntartva! Me-NET Student Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Eddig látógatók száma: