Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Hírek

Meghívó
2020. október 19.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
2020. október 13.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hejőbába Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban További részletek *pdf


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hejőbába Községi Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve,26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban További részletek *pdf


Meghívó
2020. október 13.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 14.-én szerdán 11.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. szeptember 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 1. napján csütörtökön 16.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye:Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. szeptember 21.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 23-án szerdán 15.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Legeltetési tilalom és ebzárlat!
2020. szeptember 21.

Hejőbába, Hejőkeresztúr települések közigazgatási területére 2020. október 4. és 2020. október 24 közötti időszakra legeltetési tilalmat, és ebzárlatot rendelek el a következők szerint.
További részletek *pdf


MEGHÍVÓ PROJEKTÁTADÓ ÜNNEPSÉGRE
2020. szeptember 14.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról
2020. augusztus 24.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének 5/C. fejezete alapján tanévkezdési támogatásban részesíthető a Hejőbábán lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő

óvodás,
általános iskolai tanuló,
a középfokú oktatásban részt vevő tanuló,
illetve nappali tagozaton felsőfokú oktatásban részt vevő hallgató,

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 forintot).
A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető és oda benyújtott kérelem alapján a jövedelem- és a nem helyben (Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola) tanulók esetén tanulói-, hallgatói jogviszony igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2020. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


Meghívó
2020. augusztus 19.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 26-án szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Pályázati felhívás
2020. augusztus 05.

Pályázati felhívás
Tanulmányi ösztöndíj benyújtására az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

Hejőbába Községi Önkormányzat pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.
A pályázat keretében tanulmányi ösztöndíjra válik jogosulttá az a hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskola felső tagozatába (5-8. osztály) jár és az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,8 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, igazolatlan hiányzása nincs és egyéb ösztöndíj támogatásban nem részesül.

További részletek *pdf
Jelentkezési lap ösztöndíjhoz *word *pdf


Meghívó
2020. július 28.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 29-én szerdán 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


Meghívó
2020. július 20.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 20-án hétfőn 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


ÁLLÁSHIRDETÉS!
2020. július 17.

Hirdetmény
2020. július 2.

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélfogadása VÁLTOZIK

Ügyfélfogadás 2020. július 6-tól

Hétfő 08.00-18.00
Kedd 08.00-14.00
Szerda 08.00-18.00
Csütörtök 08.00-16.00
Péntek 08.00-14.00

Tiszaújvárosi Járási Hivatal


Meghívó
2020. június 30.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 1-jén szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
További részletek *pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020.június 22.

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lezajlott a koronavírus-járvány első hulláma és a veszélyhelyzetben hozott intézkedések folyamatos könnyítése zajlik. A vírus továbbra is fertőzhet, ezért be kell tartani a járvány megelőzésével kapcsolatos szabályokat. A kormány megszüntette a veszélyhelyzetet, de járványügyi készültségi időszakot rendelt el, amely alatt továbbra is kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (maszk, sál, kendő) viselése az üzletekben történő vásárlás során és a tömegközlekedési eszközökön történő utazás során.
Az önkormányzati hivatal a korábban megszokott ügyfélfogadási rendben fogadja az ügyfeleket, de továbbra is kérjük a száj és az orr eltakarását és a megfelelő védőtávolság megtartását a személyes ügyintézés során.
Hejőbába, 2020. június 22.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 22.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Szülői tájékoztató!
2020. május 22.
A képre kattintva a tájékoztató nagyobban is olvasható!

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. május 25-én hatályba lépő 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet szerint 2020. május 25. napjától (hétfőtől) az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek tovább, a gyermekeket az óvodai nevelésben további feltételek előírása nélkül fogadják.
További részletek*pdf


Vészhelyzet alatti ellenőrzött bejelentés!
2020. május 15.

T Á J É K O Z T A T Ó
a vészhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján 2020. május 18-tól a veszélyhelyzet fennállása alatt az engedélyköteles tevékenység – a rendeletben meghatározott kivételekkel – bejelentés alapján is gyakorolható.
A bejelentést kizárólag az alábbi elektronikus utak valamelyikén lehet benyújtani:
• ügyfélkapun,
• elektronikus űrlap útján,
• általános célú elektronikus kérelem űrlap (ePapír) szolgáltatás útján, valamint
• a bejelentes@hejobaba.hu email címre történő megküldéssel.
További részletek letölthetők*pdf

Vészhelyzet alatti engedélyköteles ipari tevékenység bejelentése
/Letölthető
Veszélyhelyzet_alatti_engedélyköteles_kereskedelmi_tevékenység_bejelentése
/Letölthető

FELHÍVÁS!
2020. május 12.

FELHÍVÁS!

Az Északkelet-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda megkeresésére kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az autóbusz menetrendet érintő észrevételeket, javaslatokat 2020. május 20-ig szíveskedjenek az Önkormányzati Hivatalba bejelenteni.

Kovács Katalin sk.
polgármester


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 08.

Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanítás újraindításáról. További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2020. május 06.

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!/Egészségügyi ellátás
2020. május 04.

Tájékoztató
Megjelent a Kormány 168/2020. (IV.30.) Korm. rendelete a védelmi intézkedésekről, amely 2020. május 4. napján lép hatályba. A kormányrendelet kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
A rendelet előírja általános védelmi intézkedésként, hogy a más emberekkel történő érintkezések számát továbbra is a lehető legalacsonyabb számúra kell korlátozni és 1,5 méter védőtávolságot kell tartani lehetőség szerint.
Üzletben történő vásárlás és a tömegközlekedés (autóbuszon, vonaton történő utazás) igénybevétele során mindenki köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot, sálat vagy kendőt viselni.
Megnyitásra kerülnek a közterületek és a parkok is (községi park) látogathatóak, de a védőtávolság megtartása itt is kötelező.
További részletek letölthetők*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ/Óvodai ügyelet
2020. május 04.

Tisztelt Hejőbábai Lakosok!
A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) kapcsán az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot.
További részletek letölthetők*pdf


 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.