Hejőmenti Hagyományörző Közhasznú Alapítvány

Hejőbába története
Takács László - Kovács Zsolt

 

 

 

 

 

 

Archívum - Hírek 2023

Temetővel kapcsolatos tájékoztatás
2023. október 27.


Tulajdonos (üzemeltető):
Hejőbába Községi Önkormányzat 3593 Hejőbába, Fő u. 39.

A temető nyitvatartási ideje: További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS a szociális célú tűzifa támogatásról
2023. október 20.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 12/2023. (X.5.) önkormányzati rendelete alapján a szociális célú tűzifa támogatás azoknak állapítható meg,
a) akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át (171.000,- Ft), egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 700 %-át (199.500,- Ft)

b) ahol a háztartásban életvitelszerűen olyan időskorú él, aki 2023. év január 1. napját követően a 80. életévét betöltötte és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 750 %-át. (213.750,- Ft)

c) a lakás vegyes fűtéssel rendelkezik és a téli fűtését ezzel biztosítják.

Az a) vagy b) és c) pontban megállapított feltételeknek együttesen kell fennállniuk.
A szociális célú tűzifa támogatás kizárólag természetben nyújtható és háztartásonként csak egy család részesülhet támogatásban.

A szociális célú tűzifa támogatási kérelmet a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani a 1. melléklet szerinti nyomtatványon 2023. november 15. napjáig. A benyújtásra nyitva álló határidő jogvesztő.

A nyomtatványt a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban lehet kérni ügyfélfogadási időben.

A Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:
hétfő: 8.00 – 16.00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 8.00 – 17.00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00 – 12.00

A kérelmeket csak ügyfélfogadási időben áll módunkban befogadni.
A támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
A kapott támogatás felhasználást a helyszínen a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa ellenőrizheti.
A tűzifa támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját maga használhatja fel.
Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem a jogosult igényelte és kapta, a következő évek során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor a támogatásból kizárható.

A KÉRELEM ide kattitva letölthető


MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
2023. október 18.

Bursa Hungarica pályázat
2023. október 06.


A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS *docx

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS *docx


Meghívó
2023. szeptember 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 27-én szerdán 13.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye
: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat: További részletek*pdf


AUTÓMENTES NAP / EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
2023. szeptember 18.


TÁJÉKOZTATÁS
2023. augusztus 31.

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy Hejőbába Községi Önkormányzat képviselő testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2022. (V.2.) önkormányzati rendeletének 10. §-a alapján tanévkezdési támogatásban részesíthető a Hejőbábán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő óvodás, általános iskolai tanuló, a középfokú oktatásban részt vevő tanuló, illetve nappali tagozaton felsőfokú oktatásban részt vevő hallgató, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át (228.000 forintot).
A támogatás igénylésére a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető és oda benyújtott kérelem alapján a jövedelem- és a nem helyben (Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola) tanulók esetén tanulói, hallgatói jogviszony igazolására szolgáló dokumentumok benyújtásával 2023. szeptember 30. napjáig van lehetőség.
Amennyiben a benyújtási határidőt elmulasztja, nem részesülhet a támogatásban.

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal


Meghívó
2023. augusztus 25.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 30-án szerdán 14.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye
: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat: További részletek*pdf


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2023. augusztus 23.

TOBORZÓ PLAKÁT
2023. augusztus 21.

A videó linkje:
https://drive.google.com/file/d/13nthaumKsgzYwd9Xt78xR-g_3OCcsS_b/view?usp=sharing

Tisztelt Önkormányzat Vezetők!
Iskolaőröket keresünk: Ároktő, Kesznyéten és Tiszakeszi településekre! ( 3 x 1 fő)
Kérjük segítsenek nekünk az iskolaőr toborzásban azzal, hogy a mellékelt plakátot ill. az alább található videó linkjét megjelenítik a honlapjukon, facebook oldalukon és faliújságjukon.
Tisztelettel és köszönettel:
Tóth Tamás Csaba
rendszergazda
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2.
Tel.: (49) 544-290 mellék: 57-50
BM tel.: (31) 57-50
E-mail: tothtc@borsod.police.hu


NYÁRBÚCSÚZTATÓ FALUNAP
2023. augusztus 09.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2023. július 12.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2023. július 10.

NYÁRI DIÁKMUNKA
2023. július 06.
A képre kattintva a dokumentum nagyobban is olvasható!

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről
2023. június 27.
A képre kattintva a dokumentum nagyobban is olvasható!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2023. június 26.
”Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napra (2023.06.26.) meghirdetett LEVENDULA SZÜRET a kedvezőtlen időjárás okozta körülményekre hivatkozva elmarad.

A LEVENDULA SZÜRET megrendezésének ÚJABB IDŐPONTJA 2023.06.29.!

Megértésüket köszönjük!

Hejőbába Községi Önkormányzata


MEGHÍVÓ!
2023. június 21.

MEGHÍVÓ!
2023. május 23.

Meghívó
2023. május 19.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 24-én szerdán 14.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye
: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat: További részletek*pdf


Lakossági tájékoztató!
2023. május 12.

Óvodai beíratkozás
2023. május 9.

A Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha bemutatkozó videója.
Sok szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Lakosság tájékoztatása!
2023. május 08.
A képre kattintva a dokumentum nagyobban is olvasható!

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS
2023. május 05.

Ajánlattételi kiírás iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzésére .

További részletek *pdf


Meghívó
2023. április 26.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 26-án szerdán 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés helye
: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme
Napirendi javaslat: További részletek*pdf

Jegyzőkönyv: 2023. március 13-án tartott rendkívüli nyilt ülésről *pdf


Lakossági tájékoztató!
2023. április 17.
A képre kattintva a dokumentum nagyobban is olvasható!

Lakossági tájékoztató
2023. március 28.

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

A Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést a bölcsődés korú gyermekek, illetve az általános és középiskolai tanulmányokat folytató tanulók a tavaszi szünetben 2 munkanapon 2023. április 6. és április 11. napjain a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyhán (3593 Hejőbába, Iskola u. 9.) vehetik igénybe 12.00 és 14.00 óra között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ételhordóban történő szállítással.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető és 2023. április 3. napjáig nyújtható be.

A formanyomtatvány beszerezhető:

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal titkársága- 3593 Hejőbába, Fő u. 39.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatalban lehetséges.

Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal
NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételéhez *pdf


Hirdetmény
2023. március 27.

Hirdetmény

a Mezőkövesdi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beíratkozásról

További részletek*pdf


Tisztelet a Hősöknek
2023. március 22.

Képgaléria

Meghívó
2023.március 13.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 13-án hétfőn 15.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat: További részletek*pdf


Lakossági tájékoztató
2023. február 27

TÁJÉKOZTATÓ

Éves vízóra leolvasás Hejőbába település területén

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, a Borsodvíz Zrt. Nyékládháza Üzemigazgatósága

2023.03.08-tól-2023.03.14-ig

a törvényi előírásoknak eleget téve éves vízóra leolvasást tart Hejőbába település teljes területém.

További részletek*pdf


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2023. február 21.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ/ÁRAMSZÜNET
2023. február 16.


Lakossági tájékoztató
2023. február 13

Újra lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni
Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) elmúlt kétévi mérlege.
Elsősorban a 18-25 év közötti, továbbtanulást tervező fiatalok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár jelentkezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, milyen a katonák élete.
A kiképzések tervezetten március 13-án indulnak az ország valamennyi pontján, a Magyar Honvédség területvédelmi ezredeinél. Az első 2 hónapban az lapkiképzésen a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. A képzés második, 4 hónapos részében az önkéntesek folytathatják a kiképzést ugyanott, a lakóhelyük vonzáskörzetében, de műveleti besorolású alakulatnál is. Utóbbi azt jelenti, hogy az adott katonai szervezetre jellemző
(akár ejtőernyős vagy búvár képzést is) kaphatnak, de megtanulhatnak harcjárművet vagy munkagépet kezelni is.
További részletek*pdf


Lakossági tájékoztató
2023. február 10

Tisztelt Hejőbábai Lakosok!


Az Önkormányzat a rendeletében szabályozottak alapján ebben az évben is adományozni szeretné az arra érdemes személy vagy csoport, egyesület részére a Hejőbába Községért Díjat.
Kérem a javaslataikat az Önkormányzati Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába bedobva segítsenek a Képviselő-Testület számára a megfelelő díjazott kiválasztásában. A javaslatok leadására 2023. február 28. napján 16:00 óráig van lehetőség.


Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete


Meghívó
2023.február 10.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 15-én szerdán 12.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat: További részletek*pdf


Meghívó
2023. január 20.

M E G H Í V Ó
Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 25-én szerdán 12.00 órai kezdettel nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Hejőbába Önkormányzati Hivatal tanácsterme Napirendi javaslat: További részletek*pdf


KATONAI TOBORZÁS
2023. január 16.


Lakossági tájékoztató
2023. január 12.

Tájékoztatás 2023. január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről.
További részletek *pdf


 

Képek Hejőbábáról
© 2005-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.